Torrt. För att undvika fler markbränder sätter Bromma stadsdel ut fler skyltar om eldningsförbud. Foto: Mostphotos

Efter bränderna: Nu rustar Bromma inför sommaren

I början av maj utbröt så mycket som 200 markbränder under ett dygn i Stockholm. För att förebygga liknande bränder har Bromma stadsdel tagit fram ett åtgärdspaket, där en viktig del är ungdomars ansvar.

  • Publicerad 16:57, 10 jun 2019

Åtgärder. Johan Paccamonti (M) vill att föräldrar pratar med sina barn om brandrisker. Foto: Emilia Öije Bergqvist

Enligt stadsdelsnämndens ordförande Johan Paccamonti (M) har majoriteten Stadshuset uppmanat ordförandena i stadens olika stadsdelsnämnder att ge tydlig information till invånarna om vikten av att förebygga bränder.

– De här åtgärderna är inte ett aktivt beslut som fattats i nämnden, utan något som jag och stadsdelsdirektören har diskuterat kring vad vi från Brommas sida kan göra för att förebygga bränder, säger Johan Paccamonti.

Sätta ut skyltar

I åtgärdspaketet kommer bland annat fler skyltar sättas ut runt Brommas naturreservat, för att tydliggöra var det är tillåtet att elda, och var det inte är tillåtet. Exempelvis vid badet i Nockebyhov, där det inte är tillåtet att elda på klipporna.

– Just vid naturreservatet finns det ett antal iordningställda områden för eldning, men vi har märkt under de varmare dagarna att folk har eldat på icke anvisade platser, så vill markera extra tydligt att det inte är okej.

Johan Paccamonti berättar att när räddningstjänsten går ut med eldningsförbud, kommer man från Brommas sida att sätta upp tillfälliga skyltar mot eldning när förbudet gäller, för att sedan ta ner detta när förbudet upphör.

Men en annan del som han påpekar är att föräldrar i Bromma bör prata med sina barn om vilka risker som finns med eldning.

– Det märktes inte minst under maj månad att en hel del unga låg bakom markbränderna. Därför kommer fältassistenter att inskärpa detta hos ungdomarna, men det är också viktigt att föräldrar tar ett generellt snack med de unga om att när det är torrt ute kan minsta lilla sak som fattar eld få stora konsekvenser, säger han.

Förutom detta kommer även alla som sköter parkerna i stadsdelen vara utrustade med brandsläckare i bilen.