Återvinningsstationen på Vejlegatan i Kista kommer hädanefter att städas minst sex gånger i veckan. Foto: Emma Löf Hagström

Efter klagomålen: Nu ska skräpfusket bort

Varje vecka får Rinkeby-Kista in mängder med klagomål om överbelamrade återvinningsstationer och folk som dumpat sina sopor på fel plats. Nu städar stadsdelen upp bland nedskräparna.

  • Publicerad 16:58, 28 maj 2020

Ofräscha återvinningsstationer överbelamrade med skräp och felplacerade föremål har länge varit ett problem i Rinkeby-Kista. Främst handlar det om stationerna vid Lidl i Akalla och på Vejlegatan i Kista, om vilka klagomålen strömmar in till stadsdelen.

– Det är nog den fråga jag veckovis får flest synpunkter och klagomål på, säger stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa (M).

Med anledning av detta har stadsdelen nu satt samman en arbetsgrupp med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Trafikkontoret. Tillsammans ska de tre aktörerna följa utvecklingen på stationerna och vidta de åtgärder som behövs.

– Vi har noterat att det ofta är stökigt kring kärlen trots att de bara är halvfulla. Därav drar vi slutsatsen att ökad tömning inte är en lösning på problemet, utan måste titta på andra lösningar, säger Benjamin Dousa.

Ska analysera beteendet

Stadsdelen har ändrat placering på kärlen vid Vejlegatan så att de står rygg mot rygg, något de tror ska minska nedskräpningen. Dessutom kommer stationen att städas minst sex tillfällen i veckan, då det samtidigt ska analyseras vad för slags sopor som dumpats.

– Det är beteendet vi måste komma åt, vissa är bara lata och dumpar skräpet. Många av soporna som slängs vid stationerna ska egentligen lämnas i ett soprum, eller på en annan återvinningscentral som tar hand om möbler eller så, säger Benjamin Dousa.

Kan komma att bötfällas

Stadsdelen kommer att göra kontroller och stickprov på skräpet, där tjänstemän ska leta igenom soporna för att eventuellt kunna hitta och bötfälla ansvariga.

– Man ska titta på om det finns något sätt att spåra det felaktigt slängda avfallet till den som ligger bakom, till exempel om det finns något kvitto i skräpet eller så, sedan kan eventuella vitesbelopp utkrävas, säger Benjamin Dousa.

Framför allt kommer man att titta på om obehöriga dumpat sitt skräp på platsen.

– Det är närliggande företag och näringsidkare som slänger sitt skräp på stationerna, trots att de ska ha avtal med andra aktörer. Det kommer vi bli extra hårda med.

Så här delas ansvaret för renhållning upp

✓Trafikkontoret ansvarar för barmarks- och vinterväghållning av stadens alla gator, vägar och torg med undantag för sådana som ligger på parkmark, vilket är stadsdelsförvaltningens ansvar.

✓Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för städningen kring återvinningsstationerna inom en radie på fem meter.

Stockholm Direkt