Tidig visionsskiss på höghus vid det så kallade Bergholmsstråket. Foto: Alma arkitekter

Efter kritik: Nytt höghus i Bagis kan bli lägre

Planerna på att bygga ihop Bagarmossen och Skarpnäck vid Rusthållarvägen har varit ute på samråd. Efter kritik föreslås nu ett höghus i Bagarmossen att sänkas med två våningar.

  • Publicerad 12:19, 12 nov 2019

Allt som allt har staden för avsikt att bygga upp till 3 500 bostäder i Skarpnäck och Bagarmossen. Som SöderortDirekt tidigare rapporterat är ett delmål att bygga runt 650 lägenheter, varav 270 hyresrätter och 380 bostadsrätter, i området Bergholmsbacken.

Det delmålet vill stadsbyggnadskontoret nu gå vidare med, enligt ett nytt utlåtande.

När planförslaget var ute på samråd i fjol fick staden in omkring 120 yttranden. Sedan dess har kontoret bland annat känt sig manade att justera planerna på ett nytt höghus. Antalet våningar sänks från tolv till tio "för att harmoniera med de befintliga höga husen i Bagarmossen".

Består gör däremot planerna på en grundskola för 1 200 elever, idrottshall samt två förskolor. Likaså att 72 av de planerade bostäderna ska utgöras av vårdbostäder.

Förutom bostads-, skol- och förskoletillskott ska byggprojektet också resultera i "en förbättrad promenad- och parkstruktur med fler mötesplatser", för att citera kontoret. Bland annat vill kontoret göra det möjligt för mindre butiker och verksamheter att hålla till i bottenlokalerna på de nya byggnaderna, som är tänkta att växa fram vid Rusthållarvägen söder om Bagarmossens centrum.

Huruvida kontoret får sin vilja igenom och kan påbörja detaljplanearbetet står klart på torsdag. Då är det politikernas tur att ta ställning i ärendet.