Förra mötet som hölls på Dianagården lockade mycket folk. Foto: Sacharias Källdén

Efter kritiken: nytt möte om Dianagården

På torsdag nästa vecka är det ytterligare ett möte om Dianagården som ska bli genomgångsboende för nyanlända, något Mitti Östermalm var först med att berätta.

  • Publicerad 12:10, 5 jun 2019

Dianagården i Hjorthagen var tidigare ett vård- och omsorgsboende som avvecklades hösten 2018. Anledningen var att lokalerna enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer inte ansågs lämpliga för ett äldreboende. Nu ska det bli ett tillfälligt boende, med 48 lägenheter, för nyanlända. Som längst ska boendet finnas i lokalerna till december 2020, sen ska det byggas om till ett seniorboende med aktivitetscenter.

Här är planerna för Dianagården

I februari hölls ett möte om boendet för nyanlända och nu på torsdag,13/6, klockan 17.30, är det dags för ett till, vilket Mitti var först med att berätta. Den här gången i Östermalmsskolan före Östermalms stadsdelsnämnds ordinarie månatliga möte.

Flera besked om nytt boende för nyanlända i Hjorthagen

– Vi förlänger den öppna frågestunden och ägnar en timme särskilt åt Dianagården. Alla aktörer som jobbar med boendet och politikerna i nämnden kommer att finnas på plats för att svara på frågor, säger Andrea Ström (M), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, och fortsätter:

– Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Alla är välkomna på mötet men de närboende har fått en särskild inbjudan via post eftersom de vet de lokala förutsättningarna bäst och vi vill gärna ha deras synpunkter.