Socialtjänsten i Botkyrka använder sig av totalt 15 konsulentföretag som förmedlar jourhem. Nu vill man öka andelen jourhem som är direkt knutna till sig. Foto: Johannes Liljeson (arkivbild)

Efter larmen: Nu vill soc ha egna jourhem

Två barn placerades hos en kriminell, ett annat uppgav att hen utsatts för ett sexövergrepp. I flera fall där socialtjänsten anlitat jourhem via företag har allvarliga brister upptäckts. Nu vill socialtjänsten istället utöka antalet egna jourhem. – Det ökar vår kvalitet och kontroll, säger Göran Törnblom.

  • Publicerad 13:57, 13 nov 2018

Förra veckan berättade vi att ett barn fick vara kvar i sitt jourhem i åtta dagar trots att hen uppgett för socialtjänsten att hen utsatts för sexuella övergrepp där. Det kom fram i en Lex Sarah-anmälan som socialtjänsten gjorde kring händelsen. Nu rapporterar P4 Stockholm att det företag som förmedlade jourhemsplatsen försökt få socialtjänsten att inte polisanmäla händelsen.

Företaget ha försökt sätta press på socialtjänsten genom att hota att inte erbjuda flickan ett avlastningshem om en polisanmälan gjordes enligt socialtjänsten. Det bekräftas av Göran Törnblom, verksamhetschef inom barn och unga.

– Det är oseriöst att över huvud taget ha uppfattningar om det här och försöka utöva utpressning, säger Göran Törnblom till BotkyrkaDirekt.

Han säger att socialtjänsten har "vidtagit åtgärder" mot företaget efter händelsen och företaget har tagit fram en handlingsplan. Men man har inte brutit samarbetet.

– Vi har ramavtal med företagen, det krävs allvarliga förseelser upprepade gånger för de ska kunna brytas, säger Göran Törnblom.

Dyrare via företagen

Socialtjänsten i Botkyrka använder sig av totalt 15 konsulentföretag som förmedlar jourhem. Och vid flera tillfällen har hem förmedlade av företag haft problem. För några veckor sedan rapporterade vi om att två barn placerats hos en aktiv kriminell. Vid flera tillfällen har det visat sig att hemmen inte varit ordentligt utredda innan placeringar.

Nu jobbar socialtjänsten för att försöka få en större bank av egna jourhem som inte går via konsulentföretag, säger Göran Törnblom.

– Då rekryterar vi direkt via socialförvaltningen för att hitta familjer som vill vara jour- eller familjehem, det ger oss bättre kontroll och kvalitet. Det är också en större kostnad för oss att gå via företagen. Ett jourhem via dem kan kosta 50-60 000 kronor jämfört med hälften om vi kan anlita jourhem själva.

Hård konkurrens

Men det är en hård marknad att konkurrera på eftersom företagen erbjuder hemmen mer betalt än soc kan göra.

– Men vi försöker konkurrera med att ha ett nära samarbete med jourhemmen och ge utbildning och handledning och vara nog med att matcha barnens behov med hemmen, säger han.

Socialtjänsten har påbörjat ett arbete att kartlägga alla jourhem som inte blivit grundligt utredda för att se att alla jourhem är lagliga. En omorganisering påbörjats för att klargöra vem som ansvarar för externa handläggare.

Jourhem

Socialtjänsten i Botkyrka har idag 35 barn placerade i jourhem. Här placeras barn och ungdomar som akut behöver flyttas från sin hemmiljö. Det kan vara barn som omhändertas enligt LVU, lag om vård av unga, men också ensamkommande barn som behöver boende under tiden som socialtjänsten utreder hur barnets situation ska lösas på lång sikt.

Vill du bli ett jourhem? Kontakta socialtjänsten på uppdragstagare@botkyrka.se och läs mer