Ny detaljplan väntas efter att den nuvarande blivit starkt kritiserad.

Efter massiva ilskan – Danderyd slopar 425 lägenheter

Byggplanerna vid östra Eneby torg har fått stark kritik från invånare och nu väljer kommunen att helt slopa den tilltänkta detaljplanen. – Vi har fått så mycket kritiska och missnöjda synpunkter

  • Publicerad 15:26, 15 jun 2017

Vi politiker måste vara tydliga med hur det ska bli och behöver nu ha en bättre dialog med Enebybergsborna inför den nya detaljplanen.

Danderyds Nyheter har tidigare skrivit om de stora planerna som kommunen har för östra Eneby torg. Bland annat har detaljplanen innehållit 425 tilltänkta lägenheter och boende har varit kritiska till byggnadshöjden. Under onsdagen beslutade byggnadsnämnden dock att detaljplanen slopas.

– Vi tog beslutet att kommunledningskontoret ska ta fram ett nytt förslag till detaljplan och då kommer vi kalla till ett nytt samråd senare, säger Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden.

När kan en ny detaljplan finnas färdig?

– Under hösten hoppas jag. Nu gäller det först att tjänstemännen pratar med exploatörerna eftersom vi kommer börja om helt och hållet.

– Det kommer bli en rejält lägre grad av exploatering, det kan jag bestämt säga.

Anledningen till att man nu ska göra om hela detaljplanen är på grund av det "massiva" motstånd som riktats mot den höga exploateringen.

LÄS MER: Så förändras Enebyberg - här är byggnaderna som kan rivas

– Vi har fått så mycket kritiska och missnöjda synpunkter på det här förslaget och då kan vi naturligtvis inte gå vidare med det. Vi förstod genast när vi hade samrådsmöte att vi verkligen inte kan göra det här.

Men är inte motstånd till byggprojekt vanligt?

– Jo, så är det alltid kan man säga. Men jag har själv aldrig varit med av ett sånt här massivt motstånd.

Vad kan skillnaden bli i en ny detaljplan?

– Jag kan inte svara för exakt hur det kommer bli, men det kommer i alla fall bli en lägre exploatering. Vi politiker måste vara tydliga med hur det ska bli och behöver nu ha en bättre dialog med Enebybergsborna inför den nya detaljplanen.

Stockholm Direkt