Rökt. Vid Odenplans pendeltåg har någon rapporterat rökare. Foto: Sacharias Källdén/Karin Nilsson

Efter nya lagen: tre fall av rökning anmälda

Första dagen med den nya tobakslagen – så här många anmälningar har gjorts. Och länsstyrelsen är "fortsatt bedrövad" över Stockholms lokala undantag för de stora krogarna.

  • Publicerad 15:59, 2 jul 2019

Efter månader av snack infördes den nya tobakslagen igår, måndagen den 1 juli. En rad offentliga utrymmen i det fria är nu rensade från rykande tobak och e-cigaretter, för att minska den ”sociala exponeringen för rökning” och ”avnormalisera rökning”. Se faktaruta här under.

Det yttersta ansvaret att se till att de nya reglerna efterföljs faller på miljöförvaltningen. Där har man sagt att man till stor del kommer att lita på att medborgare klagar när folk röker där de inte ska.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-forbudet-kan-gora-hela-gator-rokfria/repscl!rNCS3E5P3@V30CA31yLHg/

Efter ett dygn med det nya förbudet så meddelar Karin Hultman, enhetschef på miljöförvaltningen, att det inkommit tre stycken klagomål. Alla från samma person.

– Det gäller perrongen till Årstabergs pendeltåg, och vid entrén till Odenplans pendeltåg. Samma person har lämnat in tre klagomål. Han har också anmält till SL, säger Hultman.

Det direkta ansvaret för att dessa två platser förblir befriade från tobaksrök, och vattenånga från e-cigaretter, ligger på SL. Om miljöförvaltningen anser att den som äger det direkta ansvaret inte gör vad den kan för att hålla rökarna borta, kan ett vite på upp till 25 000 kronor utkrävas.

"Vi hanterar angiverier som indicier"

Hultman förklarar processen:

– Dessa angiverier och klagomål hanterar vi som indicier. Först om någon kräver ett skriftligt beslut så meddelar vi det. Annars följer vi vid behov upp på verksamhetens egenkontroll. När det gäller SL har vi granskat deras kontrollplan för rökfria miljöer och vi bedömer att de arbetar med frågan på ett bra sätt.

Tre krogar fått ok för rökruta

Gällande krogar och klubbar har Stockholms miljöförvaltning som vi tidigare berättat beviljat vissa utomhusetablissemang att ha en rökruta. Tvärt emot länsstyrelsens krav på noll undantag. I dagsläget är det Trädgården, Mosebacke samt Slakthuset som fått tumme upp.

– Länsstyrelsen är dock fortsatt bedrövad så vi får se vad som händer där, säger Hultman.

På grund av det här har länsstyrelsen inlett ett tillsynsärende. Under gårdagen (måndag) så hade de ett möte med miljöförvaltningen om rökrutorna och de väsensskilda tolkningarna av den nya lagen. Nu har miljöförvaltningen månaden ut på sig att förklara sin syn på saken innan länsstyrelsen granskar ärendet.

Handlare rasar över nytt rökförbud

Det här innebär den nya tobakslagen

Förbudet gäller cigaretter, e-gigaretter och pipa.

Det gäller allmänna platser som perronger, busshållplatser, uteserveringar, lekplatser och idrottsplatser.

Det gäller också intill alla entréer som allmänheten har tillträde till, till exempel offentliga byggnader, butiker, biografer och restauranger. Hur nära entrén förbudet gäller avgörs från fall till fall. I lagen står det "ett par meter".

Ansvaret att se till att människor följer lagen ligger på uteserveringens eller butikens ägare. Ansvaret att kontrollera ägarna ligger i sin tur på miljöförvaltningen.