Olycka. I mars körde en dubbeldäckarbuss in i bron. Ny ska bron utrustas med höjdvarningar. Foto: Gita Carola Berggren

Efter olyckan – nu vill kommunen sätta upp varningssystem

Efter olyckan i mars sa kommunen att inga ytterligare åtgärder skulle vidtas vid Fribergabron. Men nu planerar man att montera upp ett höjdvaningssystem.

  • Publicerad 15:37, 30 apr 2020

Kommer att installera ett höjdvarningssystem som en förebyggande säkerhetsåtgärd.

Det var den 1 mars som en dubbeldäckarbuss körde in i bron mellan Mörby centrum och Fribergaskolan. Större delen av bussens övervåning förstördes i olyckan men ingen av de två personer som befann sig i bussen skadades. Efter olyckan meddelade kommunen att man skulle ersätta den varningsskylt som förstördes i olyckan men att inga ytterligare åtgärder skulle göras.

Inga ytterligare åtgärder efter bussolyckan

Men nu planerar kommunen att montera ett höjdvarningssystem vid bron. Arbetet kommer att dra igång i juni om man får ett godkännande från Trafikverket och Norrvatten samt att man får en godkänd trafikanordningsplan. Man behöver också invänta och se så att materialet finns att tillgå då det är en beställningsvara.

– Det finns redan idag god skyltning vid bron. Nu kommer vi även att installera ett höjdvarningssystem som en förebyggande säkerhetsåtgärd, Lena Rasmusson, anläggningschef, tekniska kontoret.

Planen är att montera ett mjukt hinder på cirka 40 meters avstånd från bron och ett hårt hinder, i form av en balk 20 meter från bron. Varningarna kommer att placeras på båda sidorna av bron.

Om arbetet kommer igång kommer det att innebära vissa avstängningar. Bland annat kommer att man stänga av cykelbanan på Mörbygårdsvägen.

Skada. Så här såg skadorna ut på bron efter olyckan i mars. Foto: Danderyds kommun

Stockholm Direkt