Byts ut. Här ska de 1700 meter nya avloppsledningarna anläggas. Arbetet beräknas dra igång om ungefär ett år. Foto: Mostphotos/Stockholm Vatten och Avfall

Efter problemen – då får Tensta nya avloppsrör

Efter år av stopp, översvämningar och läckor – snart ska avloppsrören längs Tenstavägen bytas ut. Något som innebär att vattnet för boende stundtals kan behöva stängas av.

  • Publicerad 11:09, 31 jan 2020

Sedan 1967 har samma avloppsledningar legat längs Tenstavägen, Torpstugegränd och Båtsmans stens väg i Tensta och Bromsten. På senare år har det uppstått flera problem med ledningarna, enligt Stockholm Vatten och Avfall, vilket lett till att de nu måste bytas ut.

– De gamla ledningarna har sättningar och sprickor, vilket har inneburit att det blivit stopp, fettbildningar och översvämningar. Det måste självklart åtgärdas, säger Petra Holgersson, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall.

1700 meter nya ledningar

Nu planeras en total nyanläggning av vatten- och avloppsledningar på sträckorna där det varit problem, sammanlagt 1700 meter. Om allt går enligt plan beräknas arbetet dras igång om ungefär ett år.

– Förhoppningsvis kommer det inte att påverka boende och trafik i allt för stor utsträckning, man sköter det en del i taget, säger Petra Holgersson och fortsätter:

– Ibland kan dock vattnet behöva stängas av i några timmar åt gången, men då får berörda veta det långt innan. Körfält kan också behöva hållas avstängda i perioder, men om allt går enligt plan ska det inte bli så mycket störningar.

Skulle kostat fem miljoner – blev 41

Från början var den totala projektbudgeten på fem miljoner kronor och bestod då av 750 meters nyanläggning längs Tenstavägen. Något som i och med förlängningen ökades till 41 miljoner kronor.

– Projektet har utvidgats under tidens gång, eftersom mycket mer behöver göras. Man behöver byta ut ledningar som sträcker sig ända fram till korsningen Duvbovägen/Båtsman Stens väg, och då kostar det så klart mer. Dessutom upptäcktes svåra markförhållanden på vissa av platserna vilket gör projektet ännu mer omfattande, säger Petra Holgersson.

Arbetet beräknas vara klart till 2022.

Stockholm Direkt