Aspnässkolan har löst sex av sju brister som Skolinspektionen pekat på. Bilden är en genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Efter problemen på Aspnässkolan – vändning på gång

En otrygg miljö där slagsmål förekommer, dålig studiero och bristande stöd för elever med särskilda behov. Det har varit några av de problem som Skolinspektionen pekat på hos Aspnässkolan. Men nu har flera punkter åtgärdats.

  • Publicerad 14:48, 14 jun 2019

F-5 skolan Aspnässkolan i Jakobsberg har dragits med problem under flera år. Skolinspektionen har vid upprepade tillfällen pekat på brister vad gäller bland annat upplevd trygghet, studiero, yrkesvägledning och olika former av uppföljning.

Under våren har inspektionen gjort en uppföljning på skolan, och kommit fram till att skolan åtgärdat sex av sju punkter.

Bland annat bedömer inspektionen att skolan nu har ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver, och att studie- och yrkesvägledningen fungerar som den ska.

– Vi är otroligt glada för det här. Vi har gjort hur mycket som helst, och arbetar målmedvetet och envist med de här frågorna. Jag känner mig jättestolt över vår personal som verkligen har slitit, säger Anitha Sidefors, Aspnässkolans rektor.

Stora brister på Aspnässkolan – kommunen riskerar miljonvite

Brister på Aspnässkolan ska tas upp i domstol

Brister i trygghet och studiero

Men det finns en punkt som Skolinspektionen tycker att skolan måste jobba vidare med, och det gäller trygghet och studiero.

Enligt inspektionens bedömning jobbar skolan aktivt med frågorna, men de menar att mer måste till. Bland annat då slagsmål och bråk i olika former förekommer, och främst två klasser brister i studiero. Det förekommer att elever kastar saker i klassrummen och att det är hög ljudnivå och spring.

– Det händer att elever slåss, och studieron är lite svajig i ett par klasser, vi har inte stävjat det helt och hållet. Vi jobbar med de här frågorna hela tiden och Skolinspektionen har godkänt vårt sätt att arbeta, säger Anitha Sidefors.

Hon upplever också att elevernas vårdnadshavare är med på tåget.

– Tidigare fanns det de som inte tyckte att vi gjorde vårt jobb, men nu sker ett samarbete, vilket är viktigt. När skolan och vårdnadshavarna säger samma sak ändrar eleverna sitt beteende, säger Anitha Sidefors.

Skolan ska rapportera om vilka åtgärder de vidtagit senast 7 november. Tidigare i år dömdes Järfälla kommun att betala 1,5 miljoner kronor i vite för brister som Skolinspektionen påpekat på Aspnässkolan men som inte åtgärdats.

Järfälla får betala miljonvite för Aspnässkolan

Stockholm Direkt