Radhusen i Nockebyhov har väckt stark kritik. Nu har planen reducerats. Foto: Småa AB

Efter protesterna - nu ska nya radhus klubbas i Nockebyhov

Stadens planer på att bygga tjugo radhus i Nockebyhov har fått stark kritik. Nu ska den reducerade planen få en ny chans.

  • Publicerad 16:50, 5 dec 2018

De radhus som planeras på Tyska bottens väg i Nockebyhov har varit omdiskuterade. Speciellt bland närboende i Mälarblick som protesterat mot att den skogsremsa de kallar för hund- eller fågelskogen skulle omvandlas till bostäder, vilket StockholmDirekt skrivit om tidigare.

Så vill grannar stoppa bygge i Bromma

Efter samrådet, med start i januari 2017, minskade man antalet radhus och omdisponerade planen så att större delen av grönområdet kunde kvarstå.

– Under planprocessens gång har planen bearbetats successivt. Man har minskat antalet radhus med tre och breddat ett centralt parkstråk samt flyttat husen så att de kommer längre från Mälarblick. Man omdisponerade även en parkeringsyta vilket gjorde att parkrummet kunde öka med 50 procent, säger Peter Lundevall på stadsbyggnadskontoret

Istället för 20 radhus innefattar den nya detaljplanen numer 17 radhus fördelade på två huslängor om tio respektive sju hus. Radhusen är i två våningar och en suterrängvåning mot Tyska Bottens väg.

Men vad som händer härnäst har Peter Lundevall svårt att svara på. Planen var att detaljplanen skulle antas under stadsbyggnadsnämndens senaste möte, men så blev det inte. I stället blev ärendet bordlagt.

– Det ska tas upp i nästa nämnd den 14 december. Det har varit ett känsligt ärende så det är svårt att säga vad som kommer ske nu. Det är möjligt att planen överklagas, säger Peter.

Under samma nämndsammanträde ska Familjebostäders projekt som möjliggör för 95 lägenheter i flerbostadshus upp för beslut. De båda projekten ingår i det program för västra delen av Nockebyhov som stadsbyggnadsnämnden klubbade igenom 2013. Projektet innebär en komplettering av området med 250 nya bostäder.

Planområdet. Här vill företaget bygga 19 radhus. Foto: Stockholms stad