Politikerna Susanne Nordling (MP), Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming (C) delade ut flygblad med information om SL:s nya priser. Foto: Michael Toll

Efter SL:s nya priser – här möter politikerna resenärerna

Idag började SL:s nya taxa att gälla i kollektivtrafiken. Så här bemöttes politikerna när de delade ut informationsblad under morgonrusningen.

  • Publicerad 11:11, 9 jan 2017

Det var landstingspolitikerna Susanne Nordling (MP), Gustav Hemming (C) och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) som under måndagsmorgonen var på plats utanför Östra station för att dela ut flyers till förbipasserande.

Flera hundra flygblad delades ut. Många stannade upp och pratade med politikerna.

– Jag skulle nog säga att de flesta är positiva till vad som sker. Folk förstår att det här höjda avgifterna går hand i hand med satsningar i kollektivtrafiken, säger Kristoffer Tamsons (M).

Smarta knepet för att "lura" SL – så här åker du billigt i en månad till

– Vi vill få in fler resenärer i systemet, höja kvaliteten och bättre koppla ihop kollektivtrafiken med ökat bostadsbyggande, säger Susanne Nordling (MP).

Gustav Hemming tyckte sig redan första dagen med nya taxorna se en förändring.

– Var det inte ovanligt lite biltrafik idag? Det är i alla fall det vi vill uppnå när biljettzonerna nu försvinner. Det här är som ett introduktionserbjudande till alla som vanligtvis pendlar långt med bilen att nu resa kollektivt istället, säger han.

Nya hårda tag från SL: Ska fördubbla antalet biljettkontroller

Alla tre är övertygade att den blocköverskridande överenskommelse som sträcker sig till och med 2019 är viktig för kollektivtrafikens framtid.

– Det finns ett långsiktigt samarbete och ett ansvarstagande över blockgränserna, vilket är mycket viktigt, säger Susanne Nordling.

– VI kommer att återkomma i samlad trupp fler gånger under året, det är många viktiga kollektivtrafiksatsningar som äger rum under året och det här ger SL ekonomiska muskler att växa, vilket gynnar alla, säger Kristoffer Tamsons.

Värst för pensionärer när SL prishöjer

Alla är dock inte nöjda med SL:s höjda priser. Enligt Planka.nu, nätverket som verkar för en avgiftsfri kollektivtrafik, har antalet medlemmar i nätverket ökat.

– Varje avgiftshöjning minskar utrymmet för den som har minst, och plankning är ett sätt att behålla friheten, säger Anna Nygård från Planka.nu i ett pressmeddelande.

– Istället för att fortsätta den onda cirkeln av högre avgifter och mer kontroll, är det dags att byta spår till en öppen och fri kollektivtrafik, alltså nolltaxa, säger Christian Tengblad från Planka.nu.