Efter sparkraven: Extra miljoner till Huddinges förskolor

För att lindra förskolekrisen i Huddinge beslutade kommunfullmäktige igår att skjuta till 7,5 miljoner extra till årets budget. Men bidraget är för litet, menade oppositionspartierna.

  • Publicerad 16:57, 20 feb 2018

I måndags klubbade politikerna i Huddinge kommunfullmäktige en förstärkning av förskolenämndens budget med totalt 7,5 miljon kronor.

Huddinge sätter sin budget i juni och att skjuta till extra medel i halvtid hör till ovanligheterna. Men partierna var överens om att krisen i förskolan kräver ett avsteg från principen om att lagd budget ligger. För samtidigt som förskolan får större budget så ska verksamheterna spara in. De kommande tre åren ska förskolorna betala tillbaka 38 miljoner kronor till kommunen efter flera år av budgetunderskott.

Förskolepersonal larmar: Sparkraven går ut över barnen

Under kommunfullmäktige turades oppositionspartierna V, MP och S om att kritisera den politiska ledningen. De hänvisade till den kritik som förskolepersonalen har riktat mot kommunens sparkrav de senaste veckorna.

54,1 miljoner till förskolan

– När jag läser breven och pratar med personal, chefer och föräldrar känner jag en oro för att barnen i Huddinges förskolor inte får en trygg omsorg. Oro för att personal och erfarna chefer slutar. Vi måste vända på utvecklingen, sade Sara Heelge Vikmång (S).

Därför ville S förstärka förskolenämndens budget med 3 miljoner utöver det den ledande koalitionens förslag.

MP hade lämnat ett ännu saftigare motförslag. De ville ge nämnden 13,6 miljoner extra och dessutom skriva av nämndens totala underskott på 23,5 miljoner. Detta skulle i sin tur kräva att de fristående förskolorna, som har klarat budgeten, kompenseras med 17 miljoner.

MP: Låt förskolan slippa betala skulderna

– Vi har under åren sett hur förvaltningen blivit underfinansierad och blivit allt mer pressade. Personalen mår inte bra av det och det gör inte heller barnen. Vi anser att vi kommit till gräns som vi inte stillasittande kan se på, sade Marica Lindblad (MP)

"Pengar direkt till aktieägarna"

Men från höger höjdes flera röster om att MP för en oansvarig ekonomisk politik.

– Inget parti som vill ha balans i budgeten kan matcha MP:s förslag. Mest anmärkningsvärt är de 17 miljoner kronor som man vill skicka rakt ner i de fristående aktörernas fickor. Vad brukar man säga på vänstersidan? Det här är pengar direkt till aktieägarna i de här bolagen. Jag vill istället satsa pengarna direkt till förskolans verksamhet, sade Karl Henriksson (KD).

De var också noga med att poängtera att Huddinge inte spenderar mindre pengar än andra på förskolan.

År 2016 kostade förskolan i Huddinge 148 400 kronor per barn. Därmed hamnar Huddinge på tionde plats (av 26) på listan över Stockholmskommuner som lägger mest på den kommunala förskolan. Huddinge låg över både läns- och rikssnittet.

– Därför är det bra att vi är eniga om att vi behöver gå till botten med vad vi får ut för de pengar vi satsar. Så att det faktiskt blir knän att sitta i och faktiskt blir en bra verksamhet, sade Malin Danielsson (L).