Lika. Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) vill att alla stadsdelar utgår från samma rutiner när explosioner inträffar. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Efter sprängdåden: Staden tar fram krisplan

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) vill se skärpta rutiner vid explosioner och en tydligare kontakt på stadsdelen för drabbade invånare.

  • Publicerad 16:30, 5 mar 2020

Med anledning av den senaste tidens explosioner i Kista, Husby, Bromma och på Östermalm ger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) nu i uppdrag åt stadsledningskontoret att ta fram en ny gemensam plan för hur stadsdelarna ska agera vid explosioner.

– Här har vi sett att stadsdelarna jobbar olika. Jag vill ha en stadsövergripande, tydlig handlingsplan över hur vi ska agera när en sprängning sker och efteråt. Det finns stadsdelar med lång erfarenhet av att jobba med grova brott. Där kan vi lära av varandra, säger finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Ökad närvaro och tydlighet

De åtgärder som borgarrådet föreslår är ökad närvaro av insatser och personal i området där explosionen inträffat, en bemannad uppsamlingsplats i närheten, tydligare information och en närmare kontakt mellan stadsdelen och boende.

– Jag vill att staden ska hjälpa de drabbade att mobilisera aktörer och stöd om hur man får kontakt med polisen, regionen och försäkringsbolagen. Jag tycker att alla drabbade ska få en namngiven kontaktperson på stadsdelen och en mer långsiktig kontakt för boende som drabbas, säger hon.

Kommer ni lägga extra pengar på det här?

– Tanken är att det ska kunna göras utifrån befintliga resurser. Det handlar om att strukturera upp arbetet och skapa nya rutiner.

Anna König Jerlmyr (M) tillägger att staden ligger på regeringen om att fler poliser ska fördelas till Stockholm i nationella polisoperationen Rimfrost, som i huvudsak pågår i Skåne idag.