Ekebyhovskolan kan flyttas till Bryggavägen

Ekebyhovskolan är både för liten och i dåligt skick. Tjänstemännen har utrett olika alternativ och om några år kan hela skolans verksamhet flyttas – till Bryggavägen.

  • Publicerad 15:49, 16 nov 2018

Verksamheten skulle samtidigt bli opåverkad under byggtiden.

Invånarna i Ekerö kommun blir fler och fler de kommande åren, så även antalet skolelever. De närmaste tolv åren väntas elevantalet öka med 900 barn, vilket motsvarar en hel skola.

Samtidigt måste något göras åt Ekebyhovskolan. Skolan byggdes 1973 och har i dag 560 elever. Lokalerna är i stort behov av upprustning på grund av fuktskador, föråldrade installationer och otidsenliga pedagogiska miljöer.

Lokalerna räcker heller inte till. För två år sedan fick hela högstadiet flytta till Tappströmsskolan, men nu är det dags att ta nästa steg.

Tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen har utrett olika alternativ och kommit fram till att det bästa vore att bygga en helt ny skola intill Bryggavägen, direkt väster om industriområdet, och sedan flytta hela Ekebyhovskolans verksamhet till den nya skolan.

– Vi har en tomt som vi redan har tittat på för skoländamål. Det skulle vara väldigt praktiskt att bygga skolan där, säger Johannes Pålsson, chef för Ekerö kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

– Vissa åtgärder skulle behövas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under tiden, men verksamheten skulle samtidigt bli opåverkad under byggtiden.

Tre år att bygga

I onsdags kväll fattade politikerna i barn- och utbildningsnämnden ett enhälligt inriktningsbeslutet om att gå vidare med förslaget.

Den nya skolan på Bryggavägen skulle ta uppemot tre år att bygga till en kostnad av drygt 400 miljoner kronor. Även en ny idrottshall finns med i planen.

”Omfattande evakuering”

Inflyttning skulle äga rum tidigast 2023. Men först måste i sådana fall detaljplanen för området ändras. Dessutom behöver platsen utredas vidare med hänsyn till eventuella störningar från trafiken och industriområdet.

Tjänstemännens alternativa förslag är att riva och återuppbygga Ekebyhovskolan på samma plats eller strax intill, men i båda fallen befaras de komplicera både skolevakueringen och trafiksituationen i området.

– En omfattande evakuering påverkar verksamheten mycket och är dessutom kostsam. På Ekebyhov är det trångt redan som det är, så att evakuera precis i anslutning till skolan och ha byggtrafik bredvid blir ingen optimal situation, säger Johannes Pålsson.

Annan tomt i utredning

Även en annan tomt i närheten har varit under utredning för placering av en ny skola, den så kallade ”trekantstomten” på andra sidan Bryggavägen. Men den bedöms nu vara för liten för en skola.  

– Vi anser att den är bättre lämpad för en förskola, som vi också kommer att ha ett stort behov av.

Så det kommer inte att bli två nya skolor längs Bryggavägen?

– Det har jag väldigt svårt att se.

Med tanke på vad som föreslogs med Sanduddens skola för två år sedan kanske många nu undrar om Ekebyhov ska omvandlas till en friskola. Kan det bli så?

– Ingen förtroendevald har lyft någon sådan tanke. Det finns inga planer överhuvudtaget på någon friskola när vi vill bygga en ny skola i det här förslaget, utan den kommunala Ekebyhovskolan ska byggas på ny plats.

Vad Ekebyhovskolans nuvarande tomt skulle användas till om hela skolverksamheten flyttas kommer att bli en senare fråga för politiken, berättar Johannes Pålsson.

Även Sanduddens skola måste renoveras och byggas ut för att ge plats åt fler elever. Även där föreslår skoltjänstemännen att en helt ny skola ska byggas. Men i det fallet skulle den nya skolan kunna byggas intill den nuvarande. Förslaget skulle ge plats åt ytterligare 500 elever.

– Där väljer vi att bygga nya lokaler först och sedan riva de befintliga lokalerna. Oavsett hur vi gör måste vi ta mycket plats i anspråk, men vi bedömer att vi kan bygga parallellt. Men det kommer att krympa skolgårdsytan under byggtiden, säger Johannes Pålsson.

Flytten av högstadiet 2016

I december 2015 informerades skolans personal om planerna på att flytta högstadiet till Tappströmsskolan, något som väckte starka reaktioner bland föräldrar, elever, personalen och facket.

I februari 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att genomföra högstadieflytten, som verkställdes till höstterminen.

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15