DOM. En dom i förvaltningsrätten har underkänt Falkenbergs kommuns beslut att neka hemtjänst till sommargäster. Men Ekerös beslut står i nuläget fast. Foto: Karin Nilsson/Mostphotos

Ekerö backar inte om hemtjänstbeslut trots ny dom

Förra veckan klubbade Ekerö kommun igenom beslutet att hemtjänst bara kommer ges till de som bor i kommunen permanent. Nu har en ny dom underkänt ett liknande beslut i Falkenberg. Men Ekerö står fast vid sitt beslut.

 • Publicerad 11:26, 7 maj 2020

Enligt socialtjänstlagen har en kommun skyldighet att verkställa en annan kommuns beslut om stöd och hjälp till en individ som tillfälligt vistas i kommunen, om denna har hjälpen till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom.

Men enligt flera kommuner i landet, bland annat Ekerö, är detta inte rimligt under rådande coronapandemi.

– Vår bedömning är att vi i det läge som råder måste säkra att hemtjänstens resurser under sommaren riktas till de som bor i kommunen. Det är ett ansträngt läge och vår bedömning är vi inte har möjlighet att tillförsäkra hemtjänst även till de som tillfälligt vistas i Ekerö, sa socialchef Lena Burman Johansson till MälaröDirekt i samband med att beslutet fattats i kommunens krisledningsnämnd förra veckan.

Liknande fall underkänns

Nu har förvaltningsrätten i Göteborg gett Falkenberg kommun underkänt för ett liknande beslut, vilket Dagens nyheter var först att rapportera om.

I rättens motivering står att "en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller inte. Oavsett skälen för kommunens beslut, strider det mot lag och ska därför upphävas.”

Den domen påverkar dock inte Ekerös beslut i frågan.

– Vi har i nuläget inte för avsikt att ändra beslutet med anledning av förvaltningsrättens dom. Frågan har lyfts av SKR till regeringen med begäran om ändring av socialtjänstlagen, vi följer ställningstagandet i den delen, säger Lena Burman Johansson.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har skickat en lista med krav till socialministern om ändringar och undantag som behövs i regelverket för att kommunerna ska kunna klara av coronakrisen.

Lättnader i kommunernas ansvar att ta över socialtjänstinsatser från andra kommuner vid delårsboende är en av punkterna på listan.

Vistelsekommunens skyldighet

"När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran verställa bosättningskommunens beslut." (2 a kap. 6 § SoL).

De hoppas att fågelskådning ska få ett uppsving på öarna

Nyheter Lokala fågelskådarna vill locka nya medlemmar Corona ställde in det planerade 20-årsjubileumet för Mälaröarnas ornitologiska förening. Nu tror föreningen att samma virus möjligen kan locka fler intresserade att börja fågelskåda.fredag 3/7 13:07

Ekerö kommun trotsar beslut om hemtjänst

Nyheter "Slår hårt mot oss anhöriga" Regeringen lämnade nyligen beskedet att kommuner inte får neka sommargäster hemtjänst. Trots det vägrar Ekerö kommun att ge sommargästen Lennart Stridsberg, som vanligtvis bor på Södermalm, den hjälp...fredag 3/7 11:14

Nu ska polisen bli mer synlig på öarna

Nyheter Stängd mötesplats. Polisen lämnar kommunhuset Efter fyra år läggs polisens kontaktpunkt Ekerö ner. I stället för en fast plats i kommunhuset väljer polisen att söka sig ut för att synas mer utomhus på öarna.måndag 29/6 11:36

KRÖNIKOR

  Sport

   Senaste numret

   Gilla oss på Facebook

   Stockholm Direkt