Det är utfärdat eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av torkan. Foto: Leif Oldenburg

Eldningsförbud i Stockholms län

Igår beslutade länsstyrelsen att utfärda eldningsförbud i Stockholms län efter den senaste tidens värme och torka.

  • Publicerad 10:17, 17 jun 2019

Eldningsförbudet började gälla klockan 16 igår, söndag, och gäller tills vidare enligt länsstyrelsen. Det är på grund av den senaste tidens torka och värme som brandrisken i skog och mark bedöms som hög och ett eldningsförbud är nödvändigt.

200 markbränder i Stockholm – på ett dygn

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla eller bränna med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris och grenar utomhus.

Att grilla på egen tomt är fortfarande tillåtet, om det inte finns risk för brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på så kallade fasta grillplatser (en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med mark som är av grus eller liknande runt om) på allmänna platser.

Därför "snöar" det över hela Stockholm

Länsstyrelsen påminner däremot att det är den som eldar som är ansvarig för att riktlinjerna följs och om något går fel.

"Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter." skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.