Renoveringsbehov. Olaus Petri skola har länge haft problem med dålig ventilation. Nu ska Sisab renovera och under tiden får eleverna flytta in i Gärdesskolan. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Elever flyttas när skola på Östermalm renoveras

Olaus Petri skola på Gärdet ska renoveras nästa år och under tiden måste eleverna evakueras. Förslaget, som väntas klubbas på torsdag, är att de får flytta in i Gärdesskolan.

  • Publicerad 11:40, 5 feb 2020

På utbildningsnämnden den 6 februari ska politikerna fatta beslut om renoveringsplanerna för Olaus Petri skola på Gärdet.

Planerna innebär att Sisab renoverar skolans lokaler invändigt under perioden 2021-2022 och att eleverna under tiden flyttas till Gärdesskolan, som ligger en kilometer från deras skola.

Redan nu kan Liberalerna, som har ordförandeposten i utbildningsnämnden, avslöja att politikerna kommer rösta igenom förslaget.

– L och den grönblå majoriteten kommer rösta för förvaltningens förslag, det kommer gå igenom, säger Linn Friman, pressekreterare på Liberalerna i Stockholm.

Färre förskolebarn

Olaus Petri skola är en F-3-skola och har idag cirka 190 elever. Enligt beslutsunderlaget från utbildningsförvaltningen skulle den temporära flytten till Gärdesskolan kräva "vissa verksamhetsanpassningar".

Men Maria Radway Berg, rektor på både Olaus Petri skola och Gärdesskolan, tycker sig inte se några negativa konsekvenser eftersom Gärdesskolan har gott om plats.

– Vi har precis tagit bort våra datasalar, så det finns utrymme på Gärdesskolan. Vi har ett klassrum för alla klasser som kommer hit och en stor skolgård, säger Maria Radway Berg och tillägger:

– Vi kan inrymma skolan, men det bygger på att vi bara tar in en förskoleklass på Gärdesskolan och två på Olaus Petri skola till hösten 2020.

Ny matsal och AC

Anledningen till att skolan ska renoveras är att mycket är gammalt och behöver bytas ut – bland annat ventilationsanläggningen, värmesystemet och elanläggningen.

I samband med detta har man också planerat in några större renoveringsåtgärder, som att bygga om skolans kök och matsal och tillgänglighetsanpassa lokalerna för funktionsnedsatta.

Sisab planerar även att installera en kylanläggning i hela skolan och sätta in solskyddsglas och solavskärmning – detta för att få bukt med de höga temperaturerna som länge har varit ett problem på skolan.

– I dagsläget på somrarna är det över 30 grader i klassrummet, säger Maria Radway Berg.

När nämnden har fattat beslutet på torsdag kommer rektorn bjuda in till föräldramöte och personalen titta närmare på hur den temporära hopslagningen skulle kunna se ut.