Projektarbete i Thailand? Se till att barnen beviljats ledighet av rektorn. Annars riskerar de att förlora sin plats. "Man får se från fall till fall", säger Ted Sandqvist. Foto: Lasse Noerbaek

Elever som åker på olovlig Thailandsresa kan förlora sin skolplats

Rektorerna har tröttnat på tomma skolbänkar när familjer reser iväg utan beviljad ledighet. Nu tittar de på möjligheten att skriva ut elever som sticker utan lov. Utbildningsförvaltningens jurist ger rektorerna rätt.

  • Publicerad 14:43, 15 sep 2015

Jag kan mycket väl tänka mig att elever kan skrivas ut

Det är på ett rektorsforum som flera rektorer lyft frågan hur de ska ställa sig till att allt fler familjer ansöker om ledighet för att resa utomlands. Nu har man börjat titta på om det är möjligt att skriva ut de elever som sticker utan lov.

Enligt Ted Sandqvist, jurist på utbildningsförvaltningen, kan rektorerna ha rätt. Eleverna skulle kunna bli av med sin plats om ledigheten inte beviljas av rektorn.

– Reser man i alla fall kan jag mycket väl tänka mig att eleven förlorar sin plats. Det finns inte så mycket vägledning, utan utrymme för tolkningar, säger han.

Senast i våras togs ett ärende upp gällande ledighet i utbildningsnämnden. En familj som fått projektanställning i Thailand några veckor ville ta med barnen men fick nej i nämnden. Planen var att barnen skulle gå på "Svenska skolan i Thailand", genom så kallat fullgörande av skolplikt på annat sätt. Men utbildningsnämnden ansåg bland annat att skolan inte var ett fullgott alternativ till det offentliga skolväsendet och att synnerliga skäl inte förelåg. Det är ganska sällan som liknande ärenden har tagits upp i nämnden. Kanske är det ett steg i riktningen om att det blir ännu hårdare kontroll av eleverna.

Uppmanar ni rektorerna att de ska börja skriva ut elever nu?

– Nej det gör vi inte.

Men finns det gränser för hur länge man kan åka i väg utan att det blir konsekvenser?

– Nej det gör det inte. Man får göra en bedömning från fall till fall. Man kan inte resa bort en längre tid och samtidigt behålla platsen. Sen är det klart att man får en ny plats när man kommer hem igen, i första hand på den tidigare skolan men om det inte finns plats på den tidigare skolan kan det innebära att man erbjuds plats vid en annan skola. Jag kan mycket väl tänka mig att elever kommer att skrivas ut.

– Det är svårt för rektorerna att hantera frågan när familjerna åker ändå trots ej beviljad ledighet. Hur man ställer sig till utskrivning kan variera mellan skolor och rektorer.

Om man har ett barn som går i ettan i grundskolan och vill resa bort i tre veckor och får nej av rektorn. Förlorar man sin plats då?

– Nej, det skulle jag inte tro.

När kan det bli aktuellt med utskrivning?

– Svårt att säga. Det finns inga svar på det utan man får se från fall till fall, säger Ted Sandqvist.