Trångt. Skolgården i Hammarby Sjöstad är en av de absolut sämsta i staden sett till antalet kvadratmeter gård per barn. Foto: Maja Brand

Elever trängs på skolgården – bredvid en jätteparkering

Sjöstadsskolans nya annex har en av stans trängsta skolgårdar. Strax intill finns en stor kommunalt ägd parkering. Nu kräver föräldrar att staden prioriterar barnen framför bilarna.

  • Publicerad 11:48, 19 jun 2017

I höstas började elever från Sjöstadsskolan i nybyggda klassrum i grannhuset Godsfinkan, en förre detta kontorsbyggnad som gjorts om för att lösa områdets skolkris.

Staden, i form av det kommunala bolaget S:t Eriks markutveckling AB, köpte loss fastigheten och de två intilliggande kontorshusen år 2014 för att få nya skollokaler. I köpet ingick även kontorshusens parkeringar som delvis gjorts om till skolgård.

Kontorshus i Sjöstan görs om till ny skola

"En av de sämsta gårdarna"

Men den här gården är alldeles för liten, anser föräldrar till barn på skolan.

– Barnen använder Sjöstadsskolans stora gård också och är på de få gräsytor som finns mellan skolorna. Det är klart att det kan fungera men det är så ofantligt många barn som skulle behöva mer ytor att leka på både dagar och kvällar, säger Jens Forsmark som har två barn i Sjöstadsskolan och ett barn i förskolan.

Innan det nya annexet togs i bruk gjorde ett konsultbolag en utredning av skolgårdens storlek och utformning åt skolfastighetsbolaget Sisab. Där slog man fast att ”minimi-lösningen”, att ta 900 kvadratmeter parkering och göra om den till skolgård skulle innebära att gården blir en av de absolut sämsta i staden sett till antalet kvadratmeter gård per barn.

Att hänvisa barnen till Sjöstadsskolans gamla skolgård ”känns inte relevant” enligt utredningen eftersom skolans gård redan tillhör den sämsta tiondelen i Stockholm sett till dess storlek. Utredningen föreslog därför istället att 3000 kvadratmeter av parkeringsen borde bli skolgård.

Skolborgarrådet: "Ska ligga på"

Trots den tydliga rekommendationen fick barnen ändå nöja sig med 900 kvadratmeter gård.
Enligt Sisab och skolborgarrådet Olle Burell (S) var det inte möjligt att få loss mer yta eftersom de andra kontorshyresgästerna i fastigheterna har avtal som också innefattar parkeringarna. Avtal som som inte har gått att häva.

Men föräldern Jens Forsmark är kritisk till att staden, som ju äger parkeringen via ett kommunalt bolag, inte gjort mer för att utöka skolgården.

– Vi upplever inte att man tagit fajten. Jag undrar om skolborgarrådet vill att det här fortsatt ska vara parkering eller lekyta på den här kommunala marken? säger han.

Nu lovar Olle Burell (S) att Sisab ska försöka få till en större gård.

– När avtalen om parkering löper ut ska Sisab ligga på för att se om det går att utöka gården. De ska även kontakta trafikkontoret för att se om det går att arrendera mer parkmark söder och öster om skolgården. Sen får vi se hur långt de kommer i de förhandlingarna, säger han.

Skolborgarrådet Olle Burell (S): "Stora skolgårdar behöver inte alltid vara roliga"

"Parkering viktigt utanför tullarna"

Pär Sandström, utvecklingschef på S:t Eriks markutveckling, uppger att Sisab än så länge inte har ställt frågan om det går att utöka gården men uppger att parkeringarna är viktiga för att bolaget ska kunna hyra ut kontoren.

– Det vore att binda ris för våran rygg att ta bort parkeringar, då försämras vår produkt. Utanför tullarna är det hårdare konkurrens om hyresgästerna och parkeringsplatser är viktiga för om vi får lokalerna uthyrda, säger Pär Sandström.

Hyresavtalen med kontorsgästerna, som också innefattar parkeringarna, är som längst på tre år. I snitt uppskattar Pär Sandström att det är ett och ett halvt år kvar innan hyresavtalen löper ut.

Så stora bör skolgårdar vara

I höst börjar ännu fler barn i Sjöstadsskolans annex Godsfinkan som det här läsåret har rymt 238 elever. De blir drygt 300 nästa läsår. Då får barnen på Godsfinkan i snitt tre kvadratmeter gård var. Slår man ihop Godsfinkans nya gård och Sjöstadsskolans gamla gård det ändå bara åtta kvadratmeter skolgård per barn.

I utredningen av Godsfinkans skolgård som det kommunala skolfastighetsbolaget Sisab beställt slås det fast att för skandinaviska förhållanden är det relativt entydig att 30-40 kvadratmeter per elev kan behövs för elevgrupper med yngre barn. I innerstadsmiljöer kan man sänka kraven till cirka 20 kvadratmeter barn, enligt utredningen.

Malmö klubbade förra året en minimigräns för grundskolgårdar. För skolor gäller 15 kvadratmeter friyta per elev, med en möjlighet att godkänna ner till 12 kvadratmeter. Göteborg har också slagit fast att lågstadieelever ska ha 15-20 kvadratmeter per elev och mellanstadieelever ska ha cirka 10 kvadratmeter per elev.

Skolborgarrådet Olle Burell (S) vill inte ta ett liknande beslut i Stockholm. ”Då kan vi inte ha grundskolor i innerstan. Vi måste skola för skola försöka hitta den bästa lösningen” säger Olle Burell.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.