Tillbyggnad. Utformning och färgsättning ska studeras vidare inför bygglovsprövningen. Foto: 3dO Arkitekter AB

Elitskola på Östermalm bygger ut

Carlssons skola är i behov av större lokaler. Nästa vecka klubbas en tillbyggnad på 400 kvadratmeter – på taket.

  • Publicerad 11:38, 4 okt 2018

Den fristående Carlssons skola, där bland andra kronprinsessan Victoria har gått, planerar att växa – på höjden. Den 400 kvadratmeter stora tillbyggnaden ska ske genom att en våning adderas ovanpå den lägre del som vetter mot innergården och som idag innehåller en aula och gymnastiksal. Enligt detaljplanen är syftet att "bättre tillgodose de behov som ställs på skolverksamheten i dag".

Klubbas den 11 oktober

I förslaget beskrivs också hur tillbyggnaden ska harmonisera med den befintliga huvudbyggnaden genom "en symmetrisk volymuppbyggnad och putsad fasad med enhetlig fönstersättning". En glasfasad längs tre sidor av tillbyggnaden ska maximera dagsljuset i skollokalerna och framför glaspartierna föreslås skjutbara metallskärmar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I planförslaget ingår också att belägga den omgivande terrassen med bullerdämpande torräng eller biotopväxtlighet.

I huset, som är beläget på Kommendörsgatan, finns 14 lägenheter men dessa kommer inte att påverkas av utbyggnaden.

Planens ska klubbas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden vid mötet den 11 oktober.

Nu säger eleverna ifrån: "Ge oss en ungdomsmottagning på Östermalm!"