Hjuldans. Måndagen den 30 september finns möjligheten att prova på rullstolsdans. Foto: Wikimedia Commons

En chans att prova dans

Måndagen den 30 september finns möjligheten att prova rullstolsdans i Enköping.

  • Publicerad 15:16, 23 sep 2019

Föreningen Neuro arbetar för att förbättra situationen för människor med neurologiska diagnoser. Måndagen den 30 september har föreningen en temadag i Enköping med namnet Neurodagen. Bland mycket annat finns då möjligheten att prova på rullstolsdans under ledning av Catharina och Bo Wedin. Arrangemanget är öppet för allmänheten och ingen föranmälan krävs.

Enklast kan begreppet rullstolsdans beskrivas som en dans där någon eller några deltagare använder rullstolen som hjälpmedel eller idrottsredskap. Rullstolsdans kan utövas både i social form och tävlingsform för personer med rörelsehinder, rullstolsdanssport. Rullstolsdanssport är numera upptaget som en paralympisk idrottsgren och utövas i många olika länder. Sporten har dock sitt ursprung i Mälardalen.

Det hela började på en fritidsgård på Vallby i Västerås, där handikappade ungdomar träffades och umgicks. Året var 1968 och det "spisades plattor" på sedvanligt 1960-talsvis. Musiken inbjöd till dans och frågan: "Får jag lov?", ledde till att de första stapplande stegen i rullstolsdansens historia togs. Initiativtagare var Els-Britt Larsson (1936–2014), senare Freijd. Hon var själv rullstolsburen och arbetade som ungdomsledare inom De Handikappades Riksförbund, DHR och som fritidsledare i Västerås. Det gick som en dans och nyheten om att dansa med rullstol spred sig snabbt från stad till stad och snart dansades det rullstolsdans i stora delar av Mellansverige.

Rullstolsdans accepterades 1979 som en idrott inom Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF. Det stora genombrottet skedde när Internationella Paralympiska Kommittén, IPC, 1997 välkomnade rullstolsdansen som en paralympisk ("handikappolympisk") idrott. Det första världsmästerskapet i rullstolsdans hölls i Tokyo, Japan i februari 1998.

Neurodagen

När? Måndagen den 30 september, klockan 10.00–16.00.

Plats: Villa Sandgatan, Sandgatan 1, Enköping.

10.00–10.05

Neuro Enköping-Håbo hälsar alla välkomna.

10.05–10.45

Anna Renberg, fysioterapeut, informerar om balans- och balansträning vid neurologiska sjukdomar.

11.00–13.00

Inledande information av hjälpmedelscenter Hjälpsam från Bålsta samt försäljning av hjälpmedel.

13.00–14.00

Maria Bergsten, Wellspect Healthcare, informerar om tarm- och blåsfunktion vid neurologiska sjukdomar.

14.15–16.00

Catharina och Bo Wedin leder prova på rullstolsdans.

Surströmmingsskiva sågs som svepskäl för stora spritinköp

Nyheter Enköpingsbo köpte 14 liter sprit, 33 liter vin och 396 liter starköl i Tyskland.onsdag 16/10 14:50