En ny ishall kan byggas

Den nya politiska majoriteten ger hopp för skridskoåkarna i Sundbyberg. Nuvarande Tulehallen håller inte måttet och ishallsfrågan är prioriterad. – En av de viktigaste sakerna, säger Johan Storåkers (L).

  • Publicerad 13:26, 24 nov 2015

Något måste göras. Vi behöver två isytor och minst en ny hall.

Tulehallen har varit tvungen att hållas stängd för allmänheten under ett par dagar i november, på grund av ett fel i en kylslinga. Felet har drabbat hallen två gånger under de senaste veckorna. Nu är en liten del av isbanan avspärrad.

– Tänk om en fotbollsplan hade ett 10 kvadratmeter stort hål. Vi har ingen annan plan att vara på istället, säger Per Håkansson från Sundbybergs IK Hockey, en av flera föreningar som nyttjar ishallen regelbundet.

Dessutom har en renovering dragit ut på tiden, vilket ledde till att säsongen kom igång två, tre veckor senare än planerat. En oro finns att det ska ske nya tekniska missöden.

I mars väcktes Liberalernas (dåvarande Folkpartiet) motion om att utreda möjligheterna att bygga en ny ishall. Tulehallen "behöver ständigt underhåll och är i mycket dåligt skick", skrev Johan Storåkers (L). Med en ny ishall skulle det inte bara gå att utveckla hockeyn och konståkningen utan även spontanåkningen och skolidrotten.

Förråd behövs, såväl som större omklädningsrum och ytor för "off ice-träning". "I dagsläget tränar utövarna uppvärmning, styrka och nedvarvning inne i den iskalla hallen, vilket betyder stor risk för skador", skriver Johan Storåkers.

I motionen nämns att råttor springer omkring synligt i hallen. Visserligen är det relativt mycket råttor i Sundbyberg och särskilt vid vattnet, konstaterar Per Håkansson.

– Men de ska inte vara i ishallen. Det ska vara isolerat här, säger han.

Om Tulehallen är den sämsta i Sverige vet han inte eftersom han inte har sett alla. Men den är i vart fall en av de två sämsta i Stockholms län, konstaterar Per Håkansson som varit engagerad inom SIK Hockey sedan 2001.

Klubbarna har att konkurrera med i första hand Solna och Spånga, dit det också är nära för Sundbybergsbarnen.

– I dag krävs faciliteter, som ett kafé inne i ishallen och parkeringsmöjligheter, säger Per Håkansson.

Hockeyn har fått ett uppsving i Sundbyberg de senaste tre åren, enligt honom. Under den kommande femårsperioden tror han på ett möjligt tillskott på omkring 150 aktiva barn.

– Något måste göras. Vi behöver två isytor och minst en ny hall, säger Per Håkansson som gärna ser att den byggs i Hallonbergen.

Kultur- och fritidsnämnden har i augusti ställt sig positiv till att utreda behovet av en ny ishall. "Stora åtgärder måste vidtas framöver, och till en stor kostnad, om ishallen skall vara kvar", skriver förvaltningens tjänstemän i ett godkänt förslag till remissvar.

Där framgår att ishallen har dragits med tekniska problem efter att utomhusbanan från tidigt 1960-tal byggdes om till inomhushall. Permafrost i marken är en av bristerna. Energiförbrukningen går inte heller i linje med stadens miljömål.

Förvaltningen är också medveten om att det är svårt att ta sig fram till Tulehallen. När Sundbybergs invånarantal växer kommer inte åktiderna att räcka till. Ett medborgarförslag har i dagarna lämnats in där just detta tas upp.

Om det blir en utredning föreslår förvaltningen att man samtidigt tittar på en eventuell, ny curlinghall.

Liberalerna som står bakom motionen har nu gått från att vara i opposition till att vara ett av fem styrande partier i kommunen. De kommer dessutom att få leda kultur- och fritidsnämnden som ansvarar i frågan, även om det inte är klart vilken förtroendevald som får ordförandeposten. Redan nu kan Johan Storåkers säga att ishallen är prioriterad.

– Det kommer att vara en av de viktigaste sakerna. I början av 2016 måste man titta på det där, säger Johan Storåkers.

Var den ska ligga är en knäckfråga. Markförhållanden påverkar kostnaden samtidigt som en samordning med andra idrottsanläggningar kan vara effektivt. Med reservation för att behovet måste ställas mot hur det ser ut för andra anläggningar och hur ekonomin ser ut, ser det ljust ut för skridskoåkarna.

– Det är sannolikt att det blir en ny ishall. Frågan är bara när, säger Johan Storåkers.

MER Tulehallen

Isbanan var från början en så kallad månskensrink, det vill säga utomhus, när den byggdes under tidigt 1960-tal.

1996 fick isbanan tak och väggar av plåt.

Sedan dess har hallen byggts om till sin nuvarande form.

Trots renoveringar räknar förvaltningen med att det blir mycket dyrt att hålla anläggningen i gång.

Ett förslag har väckts om att bygga en ny ishall.

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt