Simon Dahlberg, Andreas Dacke och Niklas Paulsson arbetar i Sinnenas trädgård under ledning av Christer Fällman (t.v). Foto: Sacharias Källdén

En timme bland trädgårdsoaser och byggbråk

I vår serie ”En timme i” hänger vi runt i 60 minuter i ett område och fångar det som händer. Häng med till Sabbatsberg och möt glada studenter, gungentusaister och trädgårdsarbetare i Sinnenas trädgård.

  • Publicerad 13:17, 7 maj 2019

Foto: Sacharias Källdén

13:05. Sinnenas trädgård är en privat bostadsträdgård för äldreboendet intill men allmänheten är välkomna på de boendes villkor. Där arbetar bland annat Simon Dahlberg, Andreas Dacke och Niklas Paulsson under ledning av Christer Fällman.

– Det går bra, vi kämpar hårt och är ett underbart gäng, säger Andreas Dacke.

Foto: Sacharias Källdén

13:15. Louise Richardson och Emma Mollberg brukar båda komma till Vasaparken några gånger i veckan med sina barn. VasastanDirekt har tidigare skrivit om att det ofta är kö till gungorna i parkleken, något de känner igen.

– I går kväll var det kö, det är ofta det efter arbetstid. Vi skulle önska fler babygungor, även de lite äldre barnen gillar att gunga i dem, säger Emma Mollberg.

Foto: Sacharias Källdén

13.30. Blivande studenter i Viktor Rydbergs gymnasium på Odenplan firar mösspåtagning i Vasaparken.

– Studenten har fått oss att komma närmare varandra, säger det glada gänget.

Foto: Sacharias Källdén

13.35. Det finns stora byggplaner för södra Sabbatsberg. Bland annat planerar man att riva sjukhusets huvudbyggnad från 1970-talet och låta en privat aktör bygga ett mindre sjukhus i närheten av Barnhusbron. Det finns även planer på skola och bostäder. I höst hoppas stadsbyggnadskontoret på att man ska kunna hålla i ett plansamråd.

Foto: Sacharias Källdén

13.45. I flera år har hyresgäster som vill bevara huset på Torsgränd 1-27 och fastighetsägaren AFA Fastigheter, som vill riva det och bygga nytt, haft en konflikt. Huset är i stort behov av renovering och ingår i den större planen för södra Sabbatsberg. Staden utreder två alternativ: bevarande och förtätning eller rivning och nybyggnation.

Byggnaden byggdes i slutet av 1970-talet med kaseinhaltigt flytspackel.

Nytt förslag för jättehuset i Vasastan

Materialet är numera förbjudet eftersom det kan orsaka hälsoproblem när det kommer i kontakt med fukt och länge var det oklart om huset behövde rivas på grund av detta. I en utredning som Stadsbyggnadskontoret lät göra kom man dock fram till att så inte är fallet.

Foto: Sacharias Källdén

13.55. Fontänsäsong.

– I dag är jag i Vasaparken. Jag har varit runt och satt igång omkring tio fontäner i dag. Det tar olika lång tid, ibland får man laga rör som brustit under vintern, säger personal på Skå Entreprenad.

Sabbatsberg

Sabbatsberg brukar avgränsas av Torsgatan i väster, Odengatan i norr, Dalagatan i öster och Tegnérgatan i söder.

Området har fått sitt namn från källarmästaren Vallentin Sabbath som i början av 1700-talet ägde en tomt, byggde en malmgård och drev ett värdshus i området. 1751 köptes egendomen på auktion av Stockholms fattighusdelegerade. Huvudbyggnaden finns kvar men i kraftigt ombyggd form och utgör stommen i Sabbatsbergs kyrka från 1761.

Källa: Wikipedia

Visa merVisa mindre