står stugan tom? Kanske din vinter­bonade sommarstuga står tom stora delar av året?

Enköping söker efter sommarstugor till nyanlända

Kommunen behöver fler bostäder för att lösa bostadsfrågan för nyanlända. Nu letar de efter sommarstugor och tomma hus och ber privata hyresvärdar om hjälp.

  • Publicerad 18:10, 27 feb 2016

Sedan slutet av 2015 har Svante Forslund, samordnare på Integrationsenheten i Enköping, försökt att få kommunens privata hyresvärdar att bli en del av projektet
Bostad Enköping. Han har åtagit sig att hitta 25 objekt som är lämpliga för anvisning av nyanlända innan året är slut.

– Det är ett litet avtal, men det gäller att gå ner på individnivå nu, säger han.

Länsstyrelsen har gått in med 1,8 miljoner kronor i projektet - pengar som måste återbetalas om de inte anses ha använts på rätt sätt.

Men Svante Forslund är nöjd med hur projektet har fortlöpt hittills. Enligt honom har de hittat ett par objekt ute på landsbygden redan.

– Det finns 750 000 fritidshus i Sverige på ett ungefär, så klart är att det finns en kapacitet som inte är utnyttjad än. Enköping är ju till hälften landsbygd.

Mer än så kan han inte dela med sig av innan kontrakten är säkrade.

– Det är viktigt är att få alla att förstå att vi sitter i samma båt, och att få de privata värdarna att hyra ut i första hand. Den stora behållningen tror vi kommer att vara att ett nytt tankesätt inplanteras gällande bostadsförsörjningen för de ekonomiskt svaga.

Kommunen har ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot ett 50-tal anvisade nyanlända varje år. Hur många som anländer kan dock variera. Förra året kom 284 stycken personer, anvisade eller så kallade fria bosättare som ville slå sig ner i Enköping.

Nytt projekt ska öka läsförståelsen

Nyheter Nytt bokprojekt i Enköping har en förhoppning om att öka läsförståelsen och väcka läslusten hos kommunens skolelever.lördag 20/4 7:54