Salt. Det issmältningsmedel som kommunen köpt in består mest av salt. Foto: Mostphotos

Enköpings kommun fick betala riktigt saltad nota

Enköpings kommun har köpt in två ton issmältningsmedel för mer än 336 000 kronor. Medlet innehåller vanligt vägsalt till ett betydligt lägre värde.

  • Publicerad 12:09, 16 okt 2018

Tv-programmet "Uppdrag granskning" berättade nyligen att ett stort antal svenska kommuner köpt in ismältningsmedel för 165 kronor kilot.

För att ta reda på vad produkten innehåller beställde "Uppdrag granskning" en analys av Sveriges forskningsinstitut, RISE. Resultatet visar att issmältningsmedlet till 96 procent är helt vanligt vägsalt, som kommunerna i vanliga fall köper in för någon krona per kilo. Hämtar man saltet själv kan man få det för 80 öre kilot.

Enköpings kommun har under 2014 och 2015 köpt in 2030 kg issmältningsmedel till en kostnad av sammanlagt 336 603 kronor, inklusive moms och frakt.

Anders Häggström är tillförordnad park- och gatuchef och gatuchef i Enköpings kommun. Han meddelar att kommunen har försökt säkerställa interna rutiner kring beställningar och upphandlingar i syfte att få bort denna avart av verksamhet.

– Kommunen använder också systemstöd för att kvalitetsgranska entreprenörer och leverantörer. Samma sak gäller säkerställande av att avrop och beställningar sker i enlighet med befintliga avtal och att direkta köp och upphandlingar utan underliggande avtal minimeras, skriver Anders Häggström i ett e-brev till Ena-Håbotidningen.

"Uppdrag granskning" avslöjade också att tjänstemän som köpt in issmältningsmedel, i andra kommuner, har fått gåvor hemskickade av företaget som säljer medlet.

Anders Häggström känner inte till om något sådant har hänt de berörda i Enköpings kommun.

– Vad gäller eventuella gåvor från entreprenörer och leverantörer har vi ingen kännedom om att sådana skulle ha levererats till kommunanställda. Det är också i princip omöjligt att kontrollera detta utan att gåvomottagaren själv agerar aktivt och anmäler företeelsen, skriver han.

Anders Häggström meddelar att kommunen i den frågan nog mer ska ägna sig åt att internt lyfta vikten av att följa regelverk och agera moraliskt utifrån sitt uppdrag.

EnköpingDirekt starkare i höst

Nyheter EnköpingDirekt blir starkare efter en historisk medieaffär. – Om vi kan bygga upp det här på ett smart och lönsamt sätt får vi mer resurser till att satsa på bättre lokaljournalistik, och det kommer...söndag 5/7 7:46

Sommarstängt

Nyheter Under juli månad är kontoret stängt. Vi är tillbaka den 3 augusti. Nästa tidning utkommer den 7 augusti.söndag 5/7 7:46