Dömd. En man i 50-årsåldern döms till samhällstjänst för köp av sexuella handling av barn. Foto: Mostphotos

Enköpingsbo dömd för att ha köpt sex

En man i 50-årsåldern, boende i Enköping, döms för köp av sexuell handling av barn.

  • Publicerad 08:39, 23 nov 2018

Under år 2016 bedrev polis i samarbete med socialtjänsten ett särskilt projekt med inriktning mot underåriga som på internet saluförde sexuella tjänster. I det arbetet riktades uppmärksamheten mot en annonsplats för sexuella tjänster. För att komma in på sidan, skapa medlemskap eller annonsera på sidan måste användaren i en ruta bekräfta att han eller hon var 18 år eller äldre. Sidan var sökbar.

Det uppstod misstankar om att en av annonsörerna var yngre än 18 år och efter en tids spaning lyckade polisen identifiera flickan. När polis och socialtjänst fick kontakt med flickan visade det sig att hon var intresserad av att bryta ett destruktivt liv och att hon ville samarbeta med polis i en utredning.

Polis fick tillgång till två telefoner som flickan använt enbart för sina kontakter om sexköp. Flickan kunde sedan peka ut ett antal personer hon med säkerhet kände igen som personer vilka hade köpt sex av henne. En av dessa personer var en Enköpingsbo i 50-årsåldern.

Enköpingsbon och flickan bestämde träff vid lasarettet i Enköping och sedan gick de hem till honom. Enköpingsbon har i förhör uppgett att han, när han såg flickan, inte tyckte att hon var helt ”up to date” och därför förlorade intresse för att ha sex med henne. Flickan har däremot uppgett att de hade sex så snart de kommit hem till Enköpingsbon. Efter mötet betalade Enköpingsbon pengar till flickan.

Vid den här tiden vägde flickan bara 47–48 kg. Hon är född 1999 och har alltid sett ung ut. Den som då såg henne måste ha förstått att hon var under 18 år gammal.

Det saknas enligt tingsrättens mening skäl att betvivla riktigheten i flickans uppgifter. Hennes uppgifter vinner dessutom stöd av omständigheterna i övrigt.

Tingsrätten finner det därigenom klarlagt att Enköpingsbon köpt en sexuell tjänst av flickan, som vid den här tiden bara var 17 år gammal. Med tanke på flickans utseende anser tingsrätten att mannen borde haft "skälig anledning" att ana att flickan var yngre än 18 år.

Enköpingsbon döms därför för köp av sexuell handling av barn. Mannen döms till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle straffet i stället blivit en månads fängelse.

Projekt

Under 2016 ingick polisregion Mitt i ett pilotprojekt där man testade en arbetsmetod för att förhindra att barn och unga säljer sex på nätet. Man inrättade en utredningsgrupp med olika specialister för att utreda nätbaserade sexualbrott mot unga.

Genom att söka upp barnen och undersöka deras mobiltelefoner kunde gärningsmännen bindas till brotten. Detta ledde till att åtal väcktes mot ett tiotal män.
Källa: Polisen.se