Får inte ha klövdjur. En lantbrukare i Enköping har sköätt om sina nötkreatur för dåligt, därför måste han göra sig av med dem, har länsstyrelsen beslutat. Foto: Mostphotos

Enköpingsbonde förbjuds ha klövdjur

På en gård i Enköping finns ett hundratal nötkreatur. Men enligt beslut från länsstyrelsen måste lantbrukaren göra sig av med dessa. Skälet: flera brister i djurhållningen.

  • Publicerad 12:51, 11 maj 2018

Länsstyrelsen i Uppsala län har besökt gården ett flertal gånger. I beslutet heter det att "upprepade brister uppmärksammats".

Det har då handlat om

...djur i dåligt hull

...otillräcklig utfodring

...gödselförorenade djur

...smutsiga ströbäddar

...djuren har inte grupperats rätt

...avsaknad av kalvgömma

... avsaknad av torr och ren liggyta under vintern

...olika typer av skaderisker.

Bland annat har unga kvigor hållits tillsammans med könsmogna tjurar. Detta har lantbrukaren inte åtgärdat, trots att länsstyrelsen beslutat om det vid flera tillfällen.

Även i andra fall har inte länsstyrelsens beslut följts, exempelvis kravet på träckprov från djur som bedömdes vara tunna och smutsiga.

Under hösten 2017 fick länsstyrelsen in flera anmälningar om grava missförhållanden för framförallt nötkreaturen (fram till oktober 2017 hade lantbrukaren även får i sin djurbesättning).

Vid en oanmäld inspektion konstaterades att flera djur var i dåligt eller mycket dåligt hull. veterinär konstaterade kort därefter att flertalet kor var avmagrade.

15 november beslutade länsstyrelsen om nio saker som måste åtgärdas.

Vid ny oanmäld kontroll den 7 december var förhållandena fortfarande bristfälliga i flera fall, enligt länsstyrelsen.

LRF:s omsorgsgrupp kopplades in och såg bland annat till att den ko som var i sämst skick avlivades.

Ytterligare en kontroll gjordes i januari 2018 och då hade förhållandena förbättrats, men flera djur var fortfarande i dåligt hull "trots att så lång tid som 6 veckor passerat sen kontrollen i december" skriver länsstyrelsen.

Lantbrukaren har angett sviktande hälsa, hög arbetsbelastning och långa slaktköer som anledningar till att djurhållningen påverkats.

Han "uppges ha insett allvaret", noterar länsstyrelsen.

Den 5 april togs beslutet att lantbrukaren:

...inte får ha hand om nötkreatur eller andra klövbärande djur

...inom sex veckor från delgivningen ska göra sig av med de klövbärande djur han äger eller har hand om.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Blåljus: Bilbrand och inbrott

Nyheter När en militär lastbil började brinna stängdes en avfart från motorvägen av på tisdagens morgon.tisdag 15/1 10:57

Villa brann ner till grunden

Nyheter En villa brann ner i Fittja öster om Örsundsbro under natten mot tisdagen.tisdag 15/1 10:05