Dagarna kan vara räknade för Enskededalens servicehus, som har 40 år på nacken. Foto: Eva Tonström

Enskededalens servicehus kan läggas ned

Enskededalens servicehus kommer troligen att läggas ned. Staden planerar att istället göra om hela huset till seniorlägenheter.

  • Publicerad 11:30, 13 nov 2019

Det finns en plan att göra om hela Enskededalens servicehus i Dalen till seniorlägenheter. De senaste åren har allt fler rum på serviceboendet gapat tomma, enligt stadsdelen. Från 13 tomma 2017 till 23 stycken idag.

Det här gör att såväl Micasa, stadens fastighetsägare för äldreboenden, och stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör, vill renovera och bygga om rummen till regelrätta lägenheter istället. Det man tänker sig är hyresrätter för personer över 65 år, alltså seniorlägenheter.

– Det saknas seniorlägenheter i vår stadsdel, samtidigt har vi platser på servicehusen som står tomma och kostar pengar. Därför ser vi en möjlighet här, säger Leif Kananen, chef för äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör.

Enskededalens servicehus byggdes 1979 och standarden i lägenheterna är fortfarande från det årtalet.

Fler beslut ska fattas hos såväl Micasa som stadsdelsnämnden innan det kan genomföras. Om det blir så kommer de 140 personer som bor på servicehemmet nu få erbjudande om att bo kvar, i en nyrenoverad seniorlägenhet, eller flytta till ett annat servicehem i stadsdelen, enligt Leif Kananen.

– Men vi kommer i så fall att göra det här i etapper, så att inte alla behöver flytta på en gång.

Det pågår också ett arbete för att renovera och göra plats för en ny restaurang i bottenvåningen på huset.   

Staden vill bygga 50 hyresrätter för äldre

Staden riskerar böter efter brister på äldreboende