Sprängningsarbetet. Bakom jordvallen på Lovö började Förbifart Stockholms första tunnelmynningar i höstas att ta form ordentligt. Foto: Daniel Cannervik

Entreprenören sparkas ut från miljardbygget

Trafikverket bryter kontraktet med huvudentreprenören i Förbifart Stockholm. Anledningen är brister i arbetsmiljöarbetet.

  • Publicerad 11:31, 12 mar 2019

En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet.

I december utnämnde facktidningen Byggnadsarbetaren sprängningsarbetet med Förbifart Stockholms tunnlar under Lovö som årets sämsta bygge. Arbetsplatsen har kantats av arbetsmiljöproblem och vid flera tillfällen har arbetet stoppats med hot om vite, vilket Mälarö Tidning skrivit om vid flera tillfällen.

Nu får entreprenören Lovön Samverkan AB avsluta sitt arbete med tunneldelarna under Lovö.

Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö.

– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som uppfyller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm, i ett pressmeddelande.

Avtalet mellan Trafikverket och den italienska huvudentreprenören Vianini CMC, som sedan bildade det svenska aktiebolaget Lovön Samverkan, tecknades i augusti 2016. Kontraktssumman är ungefär 3,5 miljarder kronor.

I entreprenaderna ingår det att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar.

I dagsläget är ungefär 14 procent av tunnelarbetena färdiga, vilket motsvarar ungefär två kilometer tunnel.

I somras stoppade Arbetsmiljöverket allt arbete under jord i två dagar på grund av brister i brandskyddet. Flyktvägarna ansågs osäkra och var belamrade med material, räddningskammare låg på för långa avstånd och utrymningslarm fungerande inte.

Verket fattade senare även beslut om förbud och löpande vite mot Trafikverket på en miljon kronor om arbetet i tunnlarna fortsatte.

Under förra året skadade även en inspektör från Arbetsmiljöverket örat vid en sprängning och en tillfällig landgång mellan fartyg och kaj dömdes dessutom ut vid en inspektion. Två stenkrossanläggningar och transportband har tidigare fått omedelbara förbud av Arbetsmiljöverket, med hot om vite, för att de saknade skydd och hade för korta skyddsavstånd.

Arbetsmiljöverket anser även att det har funnits brister i Trafikverkets hantering av riskerna.

Nästa steg för Trafikverket blir nu att göra en ny upphandling av de återstående arbetena.

Trafikverket kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser beslutet kommer att leda till för förbifartsprojektet.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm binder ihop norra, västra och södra Stockholm och ska göra det möjligt att ta nya och smidigare vägar med bättre flöden och mindre störningar i trafiknätet.

Att åka från Kungens kurva till Häggvik kommer att ta ungefär 15 minuter.

Trafikplatsen på Lovö kommer även att få två mynningar vid Tillflykten några hundra meter söderut. År 2026 ska hela tunnelprojektet vara klart.

Källa: Trafikverket