Eon påbörjar stort grävarbete i Bro

Eon har påbörjat ett grävarbete i Bro. Det hela kommer genomföras i etapper då olika delar av området stängs av.

  • Publicerad 10:44, 25 feb 2020

Det är helt naturligt att det ibland står helt tomt, till och med i veckor.

Den som har rört sig närheten av parkeringen till Bro centrum den senaste tiden har säkerligen lagt märke till det grävarbete som pågår där.

– Vi har startat upp ett arbete som handlar om att vi kommer lägga om fjärrvärmeledningen för de som har fjärrvärme i det här området. Det gör vi dels för att vi behöver förstärka nätet, men vi gör det också för att möjliggöra en avveckling på sikt av det här värmeverket som faktiskt står här, säger Lena Berglund, regionchef Nord på Eon.

Projektledare Santino Figone förklarar att man kommer leda om cykelbanor och stänga av parkeringen, men att detta kommer att ske etappvis för att minimera störningsmomentet. Vad som kommer att ske med byggnaden som idag är värmeverket är inte klart.

– Om jag förstått det rätt så är det inte vi som äger det här, utan vi hyr det. Att vi nu lämnar det här innebär att kommunen och fastighets­ägarna får avgöra den frågan, säger Lena Berglund.

I den första etappen sker grävarbetet längs gång- och cykelbanan söder om förskolan Norrgrinden fram till Norrgrindsvägen. Under grävarbetet kommer gångare och cyklister ledas om runt Norrgrindens förskola. Arbetet beräknas pågå fram till vecka 11 för att sedan återfyllas runt vecka 14.

Parkering spärras av

I den andra etappen sker arbetet vid Centrumparkeringen mellan Råbystigen och Brostigen och delar av parkeringen kommer spärras av. Det beräknas vara klart vecka 16 och återställas vecka 20.

Därpå kommer ett inkopplingsarbete att ske då varmvattenleveransen till området stängs av. Det sker nattetid.

– Det är för att det är minst antal kunder som använder varmvatten då. Men information kommer att gå ut, säger Santino Figone.

Därefter sker återfyllning, återställning och städning av området vilken beräknas slutfört vecka 22.

– Alltid när man lägger fjärrvärmeledningar så kan man tycka att det är ganska långa processer. Att det bara är en grop och det är inga människor som jobbar. Ofta är det helt naturligt. För det är olika faser. Man gräver, man lägger, det ska fyllas igen, svetsas ihop. Det är helt naturligt att det ibland står helt tomt, till och med i veckor, säger Lena Berglund.

Håll i mobiltelefonerna!

En våg av mobiltelefonstölder tycks gå genom området. Under måndagen skedde tre liknande fall. – Vi undersöker möjligheten att stölderna kan ha ett samband, säger Åsa Bergfors på polisen.tisdag 2/6 10:23

De öppnar – mitt i krisen

"Bålstaborna verkar må rätt bra" Två veckor innan coronakrisen skrev de på hyresavtalet. Nu öppnar bröderna C-H och CG Forsbeck sitt nya burgarställe i Håbo.måndag 1/6 15:41

Sport

    Senaste numret

    Bålstabladet
    Stockholm Direkt