Lappad. Ett 50-tal bilar omhändertas av kommunen varje år. Många av dem är så kallade fordonsvrak. Foto: Fredrik Gustafsson

Ett 50-tal bilvrak omhändertas varje år

Intill motortrafikleder, i skogsdungar eller på parkeringar står de – skrotbilarna. Enköpings kommun omhändertar 50 sådana här vrak varje år. Och på Trafikenheten har man en känsla av att vraken ökat i antal.

  • Publicerad 12:45, 23 aug 2019

Lite varstans ser man dem. Bilvraken som ofta saknar både registreringsplåtar och luft i däcken. Enköpings kommun omhändertar mellan 40 och 50 sådana här bilar varje år.

– Vi upplever att denna siffra har ökat lite de senaste åren, säger Oscar Forss, enhetschef på Trafikenheten.

Fordon som står direkt trafikfarligt eller kan utgöra en miljöfara kan kommunen flytta på omgående. De har också rätt att att direkt flytta fordon som hindrar exempelvis underhållsarbete eller andra samhällskritiska funktioner.

– Enköpings kommun omhändertar övergivna bilar och fordonsvrak enligt Lag om flytt av fordon, på kommunalt ägd mark. Regelverket är ganska omfattande och vi utgår från bland annat genom Sveriges kommuners och landstings (SKL) rekommendationer gällande hanteringen, och självklart är vi hårt styrda av själva lagtexten, säger Oscar Forss.

Tar mycket tid

Ett registrerat fordon får flyttas först om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren meddelat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Men om fordonets ägare inte går att hitta får fordonet flyttas först om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

– Det är ett viktig del av vår myndighetsutövning och tar ganska mycket tid och resurser i anspråk då vi måste underrätta ägare och göra bedömningar från fall till fall gällande varje enskild bil. Till vår hjälp har vi vår entreprenör gällande parkeringsövervakning, säger Carl Forss. 

Vad är ett ­fordonsvrak?

I lagen om flyttning av fordon bedöms ett fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde, vara ett fordonsvrak.

Avråder från allt bad vid det kommunala badet

Nyheter Kommunen avråder från allt bad vid Nylada till vidare.torsdag 13/8 9:26

Blåljus: stölder och narkotikapåverkade nattstökare

Nyheter Två nattrumlare. En snattare, som det hette förr. Samt en cykelstöld. Där är hela blåljusrapporten denna onsdagsmorgon.onsdag 12/8 10:33