Snart är det ett år var till val - men redan nu förbereder sig politikerna. Vi tog tempen på valrörelsen. Foto: Mikael Nasberg/Magnus Ragnvid/Fredrik Hjerling/Magnus Hartman

ETT år till val: De här frågorna driver dina politiker

Drygt ett år är kvar innan det är dags för val igen – och de lokala politikerna gör sig redo. Här frågorna som partierna i Järfälla kommer att gå till val på.

  • Publicerad 16:25, 22 aug 2017

Nästa års kommunalval kryper allt närmare. Nu är det bara drygt ett år kvar innan det är dags för Järfällaborna att gå till valurnorna igen.

Järfälla Tidning skickade ut en enkät till gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige för att ta tempen på partierna inför valrörelsen.

När partierna ska lista sina tre viktigaste frågor inför valet är skola och trygghet återkommande. Samtidigt är förberedelserna i full gång och partierna arbetar med att ta fram lokala handlingsprogram, utbilda nya kandidater och intensifiera dörrknackning och torgmöten.

Kommunstyrelsens nuvarande ordförande Claes Thunblad (S) säger att de siktar mot att bli största partiet i Järfälla även nästa år.

– Vi går till val på de frågor som vi vet är viktiga för väljarna, vi sitter här på väljarnas förtroendeuppdrag.Trygghetsfrågor är otroligt viktiga i opinionen, och många upplever en otrygghet. Finns den oron måste man svara upp på det, säger Claes Thunblad.

Samma huvudfrågor för S och M

Sedan valet 2014 har Socialdemokraterna styrt i en koalition med Miljöpartiet och Centerpartiet. Men de går till val som enskilda partier 2018.

– Det är viktigt för oss att inte stänga dörren för någon form av samarbeten, men det bygger på väljarnas röster. Det enda parti jag med med tydlighet kan säga att vi inte samarbetar med är Sverigedemokraterna, säger Claes Thunblad.

För Claes Thunblad och Cecilia Löfgreen, gruppledare för det största oppositionspartiet Moderaterna är samtliga tre huvudfrågor de samma: skolan, jobben och tryggheten.

– Jag tror att det absolut viktigaste handlar om att svara på de problem och de utmaningar som Järfällaborna ser och det har vi jobbat intensivt med de senaste tre åren. Det är bra att Socialdemokraterna ser vilka utmaningar som Järfälla står inför, men det är något man misslyckats med de senaste tre åren, säger hon.

Mikael Jämtsved, gruppledare för Miljöpartiet i Järfälla. Foto: Fredrik Hjerling

Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna i Järfälla. Foto: Magnus Hartman

Bo Leinerdal, gruppledare för Vänsterpartiet i Järfälla.

Fredrik Franzén, vice ordförande för Sverigedemokraterna i Järfälla.

Aphram Melki, gruppledare för Centerpartiet i Järfälla. Foto: Magnus Ragnvid

Claes Thunblad, gruppledare för Socialdemokraterna i Järfälla. Foto: Magnus Ragnvid

Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna i Järfälla. Foto: Mikael Nasberg

Lennart Nilsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Järfälla.

Vilka tre huvudfrågor kommer ditt parti att driva inför kommunvalet 2018?

Mikael Jämtsved, gruppledare Miljöpartiet:

Våra tre huvudfrågor i valet 2018 kommer vara klimat, miljö och skola. Arbetet med att klara klimat- och miljökriserna som nu pågår globalt behöver framförallt förebilder, som visar att bättre och smartare lösningar är, inte bara möjliga, utan helt nödvändiga. Genom att bygga så behovet av bil minskar och genom att fasa ut gifter från förskolan tar vi inte bara vår del av ansvaret för de globala utmaningarna, vi gör det också enklare och trevligare att bo i Järfälla. När det gäller skolan så ser vi att kurvorna äntligen börjar peka uppåt igen, men vi är inte nöjda. Sverige ska ha världens bästa skola och Järfälla ska ha Sveriges bästa skola.

Nikoletta Jozsa, gruppledare Liberalerna:

Idag blir kvalitén på skolan, äldreomsorgen, tryggheten och Järfällabornas vardagspussel lidande på grund av den explosionsartade utbyggnad av kommunen som skett de senaste åren. Skolorna behöver fler utbildade lärare och eleverna ska kunna känna sig trygga och få arbetsro på lektionerna. Detta är en förutsättning för alla ungas framtid i samhället. Vi vill också att äldre själva ska kunna välja den omsorg de behöver, när de behöver den och även var. Du ska inte behöva byta kommundel bara för att du behöver omsorg. Vi vill se fler poliser och mer förebyggande arbete för att öka tryggheten i kommunen.

Bo Leinerdal, gruppledare Vänsterpartiet:

Rädda Jakobsbergs sjukhus från försäljning och nedläggning. Ett växande Järfälla och närliggande kommuner behöver ett sjukhus med en närakut. Vi vill utveckla sjukhuset och det planerade nya sjukhuset i Veddesta till ett landstingsdrivet äldrecentrum med forskning och behandling av åldrandets sjukdomar. Bygg billiga och klimatsmarta hyresrätter som människor har råd att bo i. Bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Människor som flyr krig och förtryck ska välkomnas och ges förutsättningar för en bra integration genom utbildning och arbete.

Fredrik Franzén, vice ordförande Sverigedemokraterna:

Trygghet: SD vill i brist på polisiär närvaro och förmåga inrätta en lokal vaktcentral som kan ha överblick och se till att ordningsvakter finns på de platser de behövs bäst. Vidare tror vi att en viss ökad kameraövervakning kan bidra till en ökad känsla av trygghet. Ekonomi: Kommunen befinner sig fortfarande i ett bekymmersamt ekonomiskt läge med en sjunkande skattekraft trots ökande befolkning, samt låneskuld på över 2 miljarder kronor. Detta vill vi i SD komma tillrätta med. Byggande: Vi vill dra i bromsen för förtätningar. Vi vill att Järfällas ungdomar ska ha företräde till bostäder i kommunen framför utländska medborgare. Vi vill inte att man bygger några modulhus.

Aphram Melki, gruppledare Centerpartiet:

Bättre integration för ökad trygghet. Vi vill se fler och synliga poliser på gator och torg samt en vässad aktionsplan mot hedersförtryck. Vi vill även se fler utbildade trygghetsvärdar och fältassistenter samt införa kameraövervakning på utsatta platser. Ytterligare en viktig fråga är att skapa ett bättre företagsklimat för att minska arbetslösheten och öka inkluderingen. Vi vill arbeta för att höja kunskapsnivån i våra skolor. Detta genom att bland annat möjliggöra etablering av fristående aktörer inte minst i våra utsatta områden.

Claes Thunblad, gruppledare Socialdemokraterna:

Vi vill stärka kvaliteten i Järfällas skolor och öka likvärdigheten genom riktade satsningar där behoven är som störst. Ingen som kan jobba ska gå på bidrag. Istället vill vi fortsätta erbjuda jobb inom välfärden framför socialbidrag. Vi vill också utveckla sommarjobbsgarantin så att alla ungdomar även fortsättningsvis får möjlighet till sommarjobb i Järfälla. Vi behöver fler vuxna ute på våra gator och torg. Tillsammans med polisen, företagarna, föreningslivet och övriga civilsamhället vill vi skapa en tryggare kommun. Vi ska fortsätta stötta föreningarnas verksamheter, och samtidigt utveckla arbetet med kommunala trygghetsvärdar i hela Järfälla.

Cecilia Löfgreen, gruppledare Moderaterna:

Vi behöver ökade satsningar för trygghet i Järfälla med fler poliser, övervakningskameror samt nolltolerans mot klotter, övergivna bilar och illegala bosättningar. Det absolut viktigaste i skolan är fokus på kunskap. Järfälla ligger idag långt efter grannkommunerna i ersättning. Vi vill se att de bästa lärarna jobbar i Järfälla, då behövs det mer resurser. För att fler Järfällabor ska befinna sig i jobb behövs ökat fokus på insatser tillsammans med kravställande och förväntningar samt ett bra företagsklimat. Tydliga krav på sysselsättning för de med försörjningsstöd, fördubblad tid på Svenska för invandrare och alltid fokus på vägen till jobb.

Lennart Nilsson, gruppledare Kristdemokraterna:

Vi har en nyskapande brottsförebyggande politik som förebygger gängkriminalitet och understödjer hederlighet. Alla barn skall bli sedda och få stöd att växa upp till trygga vuxna med demokratiska värderingar. Vi satsar på skola, kultur och fritid med en särskild satsning på varje barn. Vi satsar 10 nya miljoner på Järfällas föreningar. Maten i skola och omsorg prioriteras. Kompetensen och kunskapen hos Järfällas seniorer lyfts fram i vår politik. Vi vill göra en nystart för sättet att bygga framtidens Järfälla. Ekologi och boendemiljö måste prioriteras bättre. Nya trafiklösningar kombineras med solenergi och elbilsladdning.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Nya p-platserna i Viksjö försenas kraftigt

Nyheter "En katastrof för oss handlare" Sedan årsskiftet har det varit knepigt att få parkeringsplats i Viksjö centrum. Målet var att p-platserna närmast butikerna skulle öppnas upp innan midsommar. Men det kommer att dröja betydligt...måndag 18/6 11:42