Ett körfält måste stängas av – i två år

Att bygga om Ekerövägen i Drottningholm blir trångt för Trafikverket. I sommar stängs ett körfält av mellan Kanton och Nockeby i två år.

  • Publicerad 17:00, 3 mar 2019

Det är ett världsarv och det måste vi ta hänsyn till.

Ekerövägen ska de kommande åren byggas om och breddas hela vägen från Tappström till Nockeby, en sträcka på drygt åtta kilometer. Vägen ska få ytterligare ett kollektivkörfält vilket ska minska köerna och öka framkomligheten.

Trafikverkets entreprenör Züblin Scandinavia har den senaste tiden inlett arbeten för att etablera en arbetsplats vid Tillflykten på Lovö, vilket nog många pendlare på Ekerövägen har märkt.

Under året intensifieras arbetet och trafiken kommer på vissa ställen att ledas om till tillfälliga vägavsnitt med sänkt hastighet vid arbetsområdena.

Trafikverkets största utmaning i projektet blir att ta sig igenom den mycket känsliga världsarvsmiljön i Drottningholm.

Därför kommer busskörfältet mellan Kanton och Nockeby helt eller delvis att stängas av i två år, för att entreprenören ska kunna nyttja ett av körfälten.

Annorlunda område

– Vi behöver ungefär tre års byggtid och just i det här området är det väldigt känsligt. Vi får inte ta någon mark i anspråk och kan inte jobba som vi brukar göra i andra områden, utifrån och in. Därför har vi ansökt om att få stänga av busskörfältet och fått det beviljat av länsstyrelsen, säger Tomas Flyckt, Trafikverkets projektledare för ombyggnaden av Ekerövägen.

Den berörda sträckan är fyra kilometer lång – hälften av den totala byggsträckan – och Trafikverket bedömer att två år kommer att behövas för arbetet.

– Eftersom området är så pass känsligt kommer vi bland annat att behöva schakta väldigt försiktigt, vilket gör att det kommer att ta längre tid än normalt. Det är ett världsarv och det måste vi ta hänsyn till.

”Naturligtvis beklagligt”

Ett busskörfält mindre kan komma att ställa till det ordentligt för pendlarna i morgonrusningen, vad vill du säga till de som kommer att påverkas av störningarna?

– Det är naturligtvis beklagligt att det blir längre köer, men vi hoppas att det blir mycket mycket bättre när vi har byggt färdigt, säger Tomas Flyckt.

Hade ni något annat val än att stänga av busskörfältet i två år?

– Nej, det hade vi inte, det får jag lov att säga. Eftersom vi inte får ta mark utifrån är det här den enda möjligheten.

När sker avstängningen?

– Vi har ännu inte handlat upp en entreprenör för den här sträckan, men vi räknar med att ha en entreprenör på plats från maj-juni, så när de är på plats har vi tillåtelse att stänga av.

Och det går inte att göra undantag och hålla busskörfältet öppet under rusningstrafik?

– Nej, vi kommer ju att gräva av vägen, så det går inte. Men vi vill inte vara rigida heller, om vi kan ha öppet så kommer vi att ha det. Vi ska försöka göra det bästa möjliga av det.

Har ni gått ut med information om det här med att avstängningen kommer att vara i två år?

– Vi informerade i augusti om att vi ansökte om att dra in busskörfältet under byggtiden, men nej, kanske inte att det kan pågå i två år.

Trafikverket ska nu se över den information som går ut till Ekeröborna om åtgärder under byggtiden.

– Vi försöker ju vara så raka vi kan i vår information, säger Tomas Flyckt.

Fler avstängningar

På den resterande vägsträckan, mellan Kanton och Tappström, kommer det trafikpåverkande arbetet att utföras etappvis. Där kommer Trafikverket i stället att stänga av körfält på kortare vägavsnitt i taget.

– Det kommer att bli tillfälliga avstängningar även där, men på mindre sträckor åt gången. Där hoppas vi även kunna leda om trafiken på andra sätt, säger Tomas Flyckt.

I projektet med breddningen av Ekerövägen ingår även ombyggnad av Nockebybron och Drottningholmsbron samt bygge av en ny bro i Tappström.

I det närmaste är det sträckan mellan Lindö tunnel och Kanton som ska byggas om.

Hela vägprojektet ska vara klart i slutet av 2021.

Så blir nya Ekerövägen

261:an blir en fyrfilig väg med två 3,5 meter breda filer åt vardera hållet.

Kollektivtrafiken får ett extra körfält i rusningstid.

Lindö tunnel får ett extra tunnelrör.

Signalregleringen vid Kanton blir mer effektiv och Tappströmsrondellen får planskild gång- och cykelpassage.

Källa: Trafikverket

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15