Grävs upp. Cirka 8 000 kubikmeter lera och torv väntas schaktas bort från våtmarken i Kragstalund, om allt går som planerat. Foto: Mikael Andersson

Ett steg framåt för bygget i östra Kragsta

Byggprojektet med ett 50-tal lägenheter och radhus i östra Kragsta har tagit ett steg framåt. Mark- och miljööverdomstolen valde att inte pröva överklagan från närboende.

  • Publicerad 11:03, 5 maj 2020

Den tidigare vattendomen kvarstår.

Byggprojektet i våtmarksområdet i östra Kragsta är ett steg närmare att bli verklighet. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen valt att inte pröva fallet, sedan en mängd närboende överklagade det tidigare beslutet. 

Träsket i Kragstalund ska grävas upp och bli bostäder

– De beslöt att inte gå vidare, utan den tidigare vattendomen kvarstår, säger Maria Hansson, projektledare på Vallentuna kommun. 

Ska fyllas igen

Det handlar om två stora fastigheter, Kragsta 1:51 skifte tre och del av Kragsta 2:7, som i nuläget består av våtmark. Planen är att gräva upp, fylla igen med stenkross och därefter bygga ett 50-tal lägenheter och radhus. Nu när de vattendomar som behövs är på plats så kan kommunen gå vidare med arbetet med detaljplanen. 

– Nästa steg är att vi ska gå upp till politiskt antagande den 8 juni, säger Maria Hansson. 

Har varit på gång länge

Om detaljplanen antas har man tre veckor på sig att överklaga innan den vinner laga kraft. Hur lång tid det kan ta därefter att faktiskt påbörja arbetet är i nuläget omöjligt att svara på, det är upp till fastighetsägaren Kragsta park.

Detaljplanen har varit under arbete sedan 2017, då den var ute på samråd. Totalt räknar man med att 8 000 kubikmeter torv och lera kommer behövas schaktas bort.

Det visade miljöanalysen

En inventering visar att de ekologiska förutsättningarna inom området är låga. Inga skyddade arter har påträffats, utom en rödlistad tallticka.

Våtmarken påverkades redan när den skars av från Byle mosse i samband med Roslagsbanan, Zetterlunds väg och bostadsområdena omkring.

Byle mosse väntas inte påverkas under eller efter byggarbetet.

Om arbetet medför oförutsedda skador ska det tas upp för prövning i Mark- och miljödomstolen inom fem år från det att arbetet slutförts.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt