PLAN. En skola skulle passa bra på tomten bakom Lidl, tycker entreprenören Joakim Einarson: "Runt 450 elever bussas ut varje dag till skolor utanför kommunen. Och vi blir bara fler här ute, så behovet fortsätter att stiga". Foto: Lisa Halldén

Ett steg framåt för ny skola i Träkvista

Planen för en ny skola bakom Lidl ser ut att ha fått en skjuts framåt. Men fortfarande maler kommunens kvarnar alldeles för långsamt, menar företaget som vill bygga skolan.

  • Publicerad 11:31, 17 feb 2020

En skola för upp till 900 elever och ett äldreboende med 60 lägenheter. Det är planen för tomten bakom Lidl vid Träkvista.

Detaljplanen har stått i vägen hittills, eftersom den bara medger handel på platsen. Nu föreslår miljö- och stadsbyggnadskontoret att en planläggning ska inledas för att så småningom ändra detaljplanen.

Detaljplan klar 2023

Men först 2023 räknar kommunen med att en ny detaljplan kan vara på plats.

Det är Joakim Einarsson som tillsammans med kollegan Johan Risberg köpte marken bakom Lidl för ett och ett halvt år sedan. De vill börja bygga så snart detaljplanen godkänns.

De vill bygga ny skola i Träkvista

– Vi kommer ta fram underlaget till detaljplanen själva och det kan vi göra under 2020, säger Joakim Einarson.

Han ser framför sig en skola i två våningar som går från förskoleklass till om med högstadium. Naturmarken som gränsar till växthusvägen ska lämnas öppen.

Enligt Boverkets regler måste det i anslutning till skolan finnas plats för lek och utevistelse. Runt 30 kvadratmeter per barn i grundskolan tycker Boverket är rimligt. I sin bedömning är det också den punkten som gör miljö- och stadsbyggnadskontoret tveksam till om tomten är lämplig för skolverksamhet.

Finns det tillräcklig skolgård?

– Ja det ska det göra. Vi har 16000 kvadratmeter och naturmark på andra sidan. Den gröna lungan gränsar direkt mot skolan, säger Joakim Einarson.

Trots coronan: De fortsätter träningen på Södrans utegym

Nyheter Tillsammans. Träningsgänget: "Det känns viktigt att vi fortsätter hålla igång" Ett hälsoprojekt som tog slut blev startskottet för gänget som träffas vid utegymet på Södran varje måndag. Och de låter inte coronapandemin komma i vägen för deras träning.fredag 3/4 14:32

Scoutkår efterlyser minnen till 90-årsjubileum

Nyheter Ordnar nostalgisk utställning 2021 firar Mälarscouterna 90 år. Men redan nu efterlyser de tidigare scouter som kan bidra med lite nostalgi i form av berättelser från dåtidens lägereldar.fredag 3/4 14:27

Experten: Staten måste skjuta till mer pengar

Nyheter Mindre företag drabbas hårdast av coronakrisen Små marginaler och en snöbollseffekt leder till att många mindre företag ligger risigt till, på grund av coronakrisen Det menar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas...fredag 3/4 13:50