Swedbanks lokaler på Stora Essingen ser ut att rivas och bli bostäder. Foto: Per Brandt

Ett steg närmare 700 lägenheter på Storan

På torsdag väntas starten för bostadsprojektet där bland annat Swedbanks kontor på Stora Essingen rivs att klubbas igenom. Istället byggs 700 lägenheter i området.

  • Publicerad 11:01, 11 dec 2017

Det är stadsbyggnadskontoret som utrett förslaget där den stora kontorsbyggnaden Ångtvätten 22 ska rivas och ersättas av bostadshus. I en ny startpromemoria som ska upp på stadsbyggnadsnämndens sammanträde på torsdag 14 november föreslår kontoret att politikerna ska godkänna starten av bygget, vilket innebär att arbetet med att ta fram en detaljplan sätts igång.

Bakom initiativet står fastighetsägaren AMF fastigheter som tidigare genomfört egna studier om att kunna riva bankbyggnaden och bygga nytt i området, då dagens hyresgäst Swedbank planerar att flytta till 2019.

Fler byggnader ingår

I det nya förslaget från staden innefattar planen även tre andra fastigheter och fastighetsägare. Detta för att "Stadsbyggnadskontoret anser det lämpligt att ta ett helhetsgrepp om området när flera fastighetsägare önskar påbörja en planändring samtidigt".

Bland annat innefattar det de 100 bostäder i parkområdet som Stockholms stad äger och har gett kommunala bostadsbolaget Familjebostäder grönt ljus att planera för i Exploateringsnämnden.

En annan del som ingår är byggnaden Ångtvätten 16 som idag är Lärarnas hus som inhyser Lärarförbundets centrala kansli, restaurang Mälarterrassen och Essinge konferenscenter. Den ägs av holdingbolaget Gemverk som även de alltså vill omvandla till bostäder.

Hela projektet beräknas bli klart 2020.

Hela området som ingår i planen med bland annat fastigheterna markerade. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.