Hammarbyskogen. Det är det här området man vill bebygga. Foto: Stockholms stad

Ett steg närmare bygget i Hammarbyskogen

Nu rullar de omstridda planerna för Hammarbyskogen igång på riktigt. Tanken är att bygga ihop Hammarbyhöjden och Sjöstan med bland annat 400 bostäder och en skola med plats för 1 200 elever och en helt ny idrottshall.

  • Publicerad 13:11, 13 feb 2018

Nästa torsdag väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden ge grönt ljus åt att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för hur Hammarbyskogen ska bebyggas.

Den mark det handlar om är området norr om korsningen vid Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, alldeles vid foten av Hammarbybacken där IP och den populära “Indianparken” idag ligger.

Tanken är att Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden ska kopplas samman.

YIMBY-musiker: "Asfaltera hela skogen!"

Det handlar om 400 bostäder – 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. En grundskola för 1 200 elever med idrottshall planeras och en ny förskola med åtta avdelningar ska enligt planen ersätta förskolan Sjöfararen som föreslås rivas.

Hammarbyhöjdens idrottsplats, och Indianparken, planeras flyttas österut för att göra plats för det nya området.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Under den nya idrottsplatsen planeras för ett parkeringsgarage.

Vi har tidigare skrivit om att byggplanerna stött på stora protester under programarbetet. Nu skriver tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret att en av de punkter som måste utredas vidare i planprocessen är var det stråk som ska dras mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad ska gå.

Två alternativa stråk har utretts hittills och Stadsbyggnadskontoret skriver nu i sitt förslag till beslut att de tycker att man bör gå vidare med det stråk som kan dras öster om "Solberget" och "Lejonberget", eftersom det skulle innebära mindre ingrepp i Hammarbyskogen. Det andra förslaget är att dra kopplingen mellan de två bergen.

Omdebatterade byggplaner tar ny fart

Enligt planen ska bebyggelsen mot det ny stråket få en stadsmässig karaktär och den "nya bebyggelsen ska utformas med en egen tidstypisk arkitektonisk karaktär, gärna i trä eller andra naturnära material, för att skapa ett område med en stark, egen identitet".

"Solberget" föreslås också få en temalekplats som ska komplettera Indianparken.

Planerna är en del av det större programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen som klubbades i stadsbyggnadsnämnden sommaren 2016. Programmet innehåller 2300-2700 bostäder.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android