Radhus. Två av kvarteren i etapp 1 byggs av Götenhus AB och föreslås se ut såhär. Foto: Illustration: PE Arkitektur

Ett steg närmare för 800 bostäder i Kristineberg

800 bostäder är planen för etapp ett av friluftsstaden Kristineberg, öster om Bällsta. Nu har detaljplaneförslaget granskats och projektet är ännu ett steg närmare att förverkligas.

  • Publicerad 17:15, 3 feb 2020

Granskningsfasen för etapp 1 av den nya stadsdelen Kristineberg är avslutad. Nu är det bara länsstyrelsens svar man inväntar och därefter är det upp till projektgruppen att utforma en detaljplan som politiken kan anta. Om allt går enligt planerna så kan antagandet ske innan sommaren. 

SE BILDERNA: Så blir första kvarteret i Vallentunas nya stadsdel

– Vi har fått in få kritiska yttranden och det gensvaret vi har fått in hittills har varit väldigt positivt. Förhoppningsvis går vi vidare med antagande innan semestern, säger Lovisa Hallin, projektchef för Kristineberg. 

Litet underlag för bussar

Området är i nuläget ett grönområde, öster om Bällsta, och på sikt kommer större delen av skogen att bebyggas, i samklang med naturen. En synpunkt som har framförts hittills är från Region Stockholm, som oroar sig för att det ska bli ett bilburet område. Kristineberg kommer att hamna något avskilt från befintliga linjer och det finns risk för att boendeunderlaget blir för litet för att SL ska kunna dra in busslinjer i området. Av den här anledningen har de ökat antalet bostäder som ska byggas i den första etappen, jämfört med det ursprungliga detaljplaneförslaget. 

Klart: De får bygga Kristineberg

– Trafikförvaltningen kräver ett visst antal boende för att dra in buss. Då vill vi säkerställa det, för att kunna bygga området enligt miljöprogrammet. Det är en av våra absolut största frågor, säger Lovisa Hallin. 

Antagande kan ske till sommaren

När synpunkterna från granskningen är sammanfattade så ska en rad olika politiska beslut fattas i kommunens olika utskott och nämnder innan planen kan antas. Det slutliga beslutet om detaljplanen fattas i kommunfullmäktige, förhoppningsvis i maj eller juni. Än så länge är Lovisa Hallin nöjd med de yttranden som har kommit in efter granskningen. 

– Så vitt jag vet så är det inga konstigheter som har kommit in, vi kan bemöta allt än så länge. Det är inget som gör att vi riskerar att ta om granskningen. Men det är länsstyrelsen kvar och de väger tungt, säger Lovisa Hallin. 

Byggstart nästa år

Men det dröjer fortfarande innan någon kan flytta in i området. Efter ett antagande har gjorts måste det vinna laga kraft utan att överklagas. Därefter behöver man genomföra storskaliga upphandlingar för att kunna bygga etapp ett av området på cirka 1 800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett nytt litet stadscentrum. Lovisa Hallin bedömer att byggstarten kan ske tidigast efter årsskiftet 2021 och planen är att första inflyttningen kan ske 2023. Det vill säga, om inga hinder uppstår längs vägen. 

– Det brukar hända saker när man genomför projekt av den här storleken. Men granskningsfasen är väldigt viktig, det är den som är avgörande för om man vågar gå på antagande. Sedan när planen väl är antagen och har vunnit laga kraft, då har vi passerat en av de stora osäkerheterna så att säga.