Vision. Gångtunneln under Ulvsundavägen planeras ha byggstart 2020, och har blivit dyrare än tidigare sagt. Foto: Stockholms stad

Ett steg närmare gångtunnel under Ulvsundavägen

I flera års tid har planeringen av den gångtunnel under Ulvsundavägen som ska koppla samman Annedal med Solvallastaden pågått. Nu närmar sig ett genomförandebeslut men notan har gått upp.

  • Publicerad 11:56, 13 maj 2019

När den nya tvärbanestationen Solvalla står redo klar, kommer även en gångtunnel under Ulvsundavägen att byggas. Syftet är att göra det lättare för boende i Annedal och Mariehäll att ta sig till den nya stationen.

Redan 2015 skrev vi om planerna med den nya gångtunneln, men det är först nu som ett genomförandebeslut är på tapeten.

SE BILDERNA: Så kan nya gångtunneln mellan Solvalla och Annedal bli

– Man har hela tiden planerat för att en gångtunnel behövs, och tidigare har det mer handlat om inriktningsbeslut. Det är först nu vi fattar genomförandebeslut, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Natt. Så här är stråket tänkt att se ut genom koloniområdet och tunneln nattetid. Foto: Stockholms stad

Stråk. Så här är gångstråket tänkt att se ut genom koloniområdet. Foto: Stockholms stad

Påverkar koloniområdet

Men förslaget har fått både ris och ros av boende i området. Anledningen är att kolonilotterna i närheten kommer påverkas, när tunneln mynnar ut på Pettsons gata i Annedal.

– Man har tittat på olika varianter vid sidan av koloniområdet, men det blir för långa sträckor med tanke på den stora mängd människor som bor i Annedal och Solvalla. De behöver kunna förflytta sig, och då har man bedömt att det är två kolonilotter som måste offras, säger Daniel Helldén.

Arbetet med tunneln kommer att göras i samband med bygget av tvärbanestationen Solvalla. Tunneln kommer att vara 30 meter lång, tre meter hög och tio meter bred. Stråket kommer sedan smalnas av till sex meter genom koloniområdet. Cykelparkeringar kommer att placeras ut vid stationen, som också får en tillgänglighetsanpassad ramp.

I framtiden kommer även ett torg att byggas på Solvallasidan i anslutning till tvärbanehållplatsen, men när det står klart är inte bestämt.

Enligt Daniel Helldén är planen att gångtunneln ska börja byggas nästa sommar eller höst samt stå klar senast 2022 när den nya stationen öppnas.

Ökad kostnad på 19 miljoner

Men priset för gångtunneln har höjts. Tidigare låg summan på 75 miljoner kronor, något som idag har höjts till 94 miljoner.

– Kostnaderna har gått upp, det är ett dyrt projekt att bygga tunnel under en befintlig väg. 94 miljoner är mycket pengar, och det ingår en del riskavsättningar, så förhoppningsvis blir det inte fullt så dyrt, säger Daniel Helldén.

Genomförandebeslutet tas först upp i trafiknämnden, för att sedan fattas beslut om i kommunfullmäktige.

– Det är osäkert om det hinns med till juninämnden, annars blir det i augusti, säger Daniel Helldén.