Planen. I området från Kvarnbacksvägen längs med Linta gårdsväg upp mot flygplatsen planeras 940 nya lägenheter. Foto: Anna Rönnqvist/Stockholms stad

Ett steg närmare nya bostäder i Riksby

Vi har tidigare skrivit om planerna på 3000 till 4000 nya bostäder i Åkeshov, Riksby och Åkeslund. Nu ska stadsbyggnadsnämnden besluta om ett start-PM för en del av byggena i Riksby.

  • Publicerad 16:28, 5 jun 2019

Bygget är en del av det så kallade Brommaprogrammet där det, förutom bostäder, ingår nybyggnation av skolor, förskolor, service och kontor.

Nu har Stockholms stad, som äger marken, gått ut med markanvisningar för den första etappen. De berör områdena i Lintadalen, alltså området från Kvarnbacksvägen längs med Linta gårdsväg upp mot flygplatsen. Om förslaget antas av exploateringsnämnden är det ett steg närmare ett nytt bostadsområde.

– Samtidigt som förslag på markanvisningar ska upp i exploateringsnämnden den 13 juni, ska stadsbyggnadsnämnden ta upp start-PM för den första etappen. Efter det kommer man påbörja planarbetet, säger Oskar Bjelke, projektledare på exploateringskontoret.

Totalt rör det sig om 940 lägenheter, där 47 procent är bostadsrätter och 53 procent hyresrätter. Förutom detta ska en F-9-skola med plats för 1200 elever, två förskolor samt 70 000 kvadratmeter kommersiell yta byggas.

Finns det någon prognos för när allt kan klubbas?

– Det är en jättestor detaljplan, och vi siktar på att den antas under 2023, säger Oskar Bjelke.

En första inflyttning för Riksbys första etapp bedöms till 2026 och området väntas vara färdigbyggt och inflyttat till 2034. Samtidigt återstår det att markanvisa för cirka 35 lägenheter, en 11-mannaplan, sopsugsanläggning samt ytterligare 90 000 kvadratmeter kommersiell verksamhet i etapp 1. Enligt preliminära beräkningar uppskattas kostnaden för etapp 1 uppgå till 1,6 miljarder kronor.

Kvarter. Här är de olika kvarteren i Riksby etapp 1. Foto: Stockholms stad

Området. Här är etapp 1 av Riksby, den största av etapperna. Foto: Stockholms stad

Förslaget

Dessa förslag på markanvisningar ingår i etapp 1:

Kvarter 1: 140 hyresrätter av Stockholmshem, varav 40 av dessa upplåts till SHIS.

Kvarter 2: 100 bostadsrätter av Skanska

Kvarter 3: 160 lägenheter varav 60 är hyresrätter av Sveafastigheter

Kvarter 4: 120 bostadsrätter av Maxera

Kvarter 5 och 6: grundskola F-9 med plats för 1200 elever + skolgymnastiksal samt en förskola om 8 avdelningar, av SISAB.

Kvarter 7 och 8: 40 000 kvadratmeter lokaler inom kommersiell verksamhet samt parkeringshus, av Sagax Projektutveckling.

I kvarter 9 och 10 markanvisades till Fastighetspartner Bromma AB i mars 2018, och kommer innehålla 420 lägenheter, 30 000 kvadratmeter BTA för verksamheter samt en förskola med 6 avdelningar.