Rivningshotad. Här är studiobyggnaden som kan ge vika för bostäder. Foto: Sacharias Källdén

Ett steg närmare rivning av gamla Abba-studion

Staden går vidare med planerna på att riva den klassiska musikstudiobyggnaden i Skärmarbrink. Den 12 december läggs förslaget fram i exploateringsnämnden.

  • Publicerad 12:23, 2 dec 2019

I oktober kunde SöderortDirekt rapportera att exploateringskontoret ser över möjligheterna att riva den byggnad från 1939 där studion Baggpipe i dag håller till.

Nu har kontoret presenterat ett förslag som politikerna i exploateringsnämnden ska ta ställning till den 12 december. Förslaget innebär mycket riktigt att studiobyggnaden rivs, för att i stället ge plats åt ett bostadshus om fem–sju våningar. Cirka 40 bostadsrättslägenheter ska inrymmas i denna nya byggnad.

"Kontoret ser positivt på projektet då nya bostäder kan tillskapas i ett kollektivtrafiknära läge och på redan ianspråktagen mark", står det i utlåtandet.

Rekreationsvärden, ekologiska värden och landskapskaraktär tar inte betydande skada av nybygget, enligt tjänstemännen.

Vad gäller kulturvärden finns ingen riskbedömning i utlåtandet. Däremot har kontoret tidigare fått frågan om hur de ser på att en legendarisk musikstudio håller till i de rivningshotade lokalerna.

– Vi lämnar ett förslag som nämnden får ta ställning till och tittar på om det skulle vara möjligt att pröva en annan användning. Så det återstår att se, jag vet inte hur de resonerar där, sade kontorets handläggare Caroline Cronvall till SöderortDirekt i oktober.

Enligt kontoret är förslaget om att ersätta musikstudion med bostäder helt och hållet på tomträttshavarens initiativ. Vi söker tomträttshavaren och även studions vd.