ARBETE. Etableringsprojektet ska hjälpa nyanlända att skaffa egen försörjning. Foto: Mostphotos

EU-miljoner ska få nyanlända i arbete

42 miljoner kronor för att få nyanlända i arbete snabbare. Det är innebörden i det så kallade Etableringslyftet, som kommer att bli verklighet i december. Pengarna kommer till största delen från EU.

  • Publicerad 10:52, 10 nov 2017

– Det känns fantastiskt roligt att nu kunna göra en rejäl insats, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna.

Den största delen av pengarna – 30 miljoner – kommer från EU. De kompletteras med 12 miljoner som kommunerna själva bidrar med. Förutom Sollentuna är det Upplands Väsby och Sigtuna som är med i projektet.

– I vanliga fall har Arbetsförmedlingen ansvar för de nyanlända i två år, och sedan går ansvaret över på kommunerna. Men nu kan vi gå in tidigare – efter ungefär ett år, säger Henrik Thureson.

Han tror att nyckeln till att få de nyanlända i arbete snabbare kommer att vara samarbete och individuell anpassning.

– Samarbetet är jätteviktigt och nu kommer kommuner och myndigheter att kunna samarbeta ännu närmare, säger han och fortsätter:

– Dessutom får vi med de här resurserna helt nya möjligheter att individanpassa insatser. Alla individer har olika förutsättningar.

Ett konkret exempel på hur nyanlända ska komma i arbete är traineetjänster, som ger arbetsgivaren möjlighet att prova den sökande. Den som saknar formell utbildning för att få tjänsten kan få kompetensutveckling, till exempel en yrkesutbildning.

Deltagarna kommer inte att vara bundna till sina hemkommuner. Passar man bäst för ett jobb i Sigtuna kommer man att bli matchad dit, oavsett om man bor i Sollentuna eller Upplands Väsby.

Ungefär 300 personer tror beröras av insatsen, som ska pågå under tre år. Men än så länge är det för tidigt att säga exakt hur den kommer att utformas.

– Nu har vi fått pengarna beviljade. I december ska vi komma igång med en förstudie och sedan ska själva arbetet komma igång efter det. Vi vet att Sigtuna kommer att vara den kommun som håller ihop ansökan, och att vi vill hålla nere de administrativa kostnaderna så långt som möjligt. Men det är för tidigt att säga exakt hur vi kommer att organisera oss i övrigt, avslutar Henrik Thureson.

MER: De som ingår i etableringsuppdraget är

Personer som är mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga.

Personer som fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Stor lärarbrist på fritids i Sollentuna

Nyheter Lärarförbundet ser med oro på minskningen av antalet behöriga lärare på fritidshem. Snittet i landet är 53,6 barn på en behörig lärare, fritidspedagog. I Sollentuna kommun är siffran 158,2 barn.fredag 25/5 9:33