Skolsal. Backstugan har blivit slöjdsal för Europaskolan trots att de saknar tillstånd. Foto: Jonas Månsson

Europaskolans lektioner kan bli domstolsärende

Tillstånd för skolverksamhet saknas och vite kan vänta. Trots det fortsätter Europaskolan sina lektioner i Backstugan. En ovanlig situation, menar Solna kommun.

  • Publicerad 11:31, 24 feb 2020

De måste upphöra med skolverksamheten och rätta sig efter nämndens beslut

Efter att friskoleaktören Europaskolan köpt lokalen i Filmstaden där den klassiska restaurangen Backstugan tidigare huserade berättade skolas rektor Anette Parts i SolnaDirekt i januari om planerna på att etablera skolverksamhet i lokalen på lång sikt.

Friskola tar över klassisk kvarterskrog i Solna

Men trots att det saknas både tillstånd från Skolinspektionen och bygglov för ändring av verksamhet från Solna stad har lokalen gjorts om till slöjdsal och lektioner pågår sedan flera veckor tillbaka.

Det fick Solna stad att göra en tillsyn på platsen vilket fick till följd att byggnadsnämnden beslutade om rättelseföreläggande mot ett vite på 500 000 kronor i månaden vid fortsatt verksamhet, något SolnaDirekt tidigare har skrivit om.

Ovanligt i Solna

Hotet om vite har inte fått någon effekt och när SolnaDirekts reporter var på plats vid lokalen förra veckan pågick slöjdlektioner för fullt och två lärare fanns på plats. De ville dock inte uttala sig utan hänvisade alla frågor till rektorn Anette Parts.

Situationen är mycket ovanlig.

– Jag har inte varit med om den här situation tidigare och det är inget som är vanligt i vår kommun, säger Ann-Christine Källeskog, plan- och exploateringschef i Solna stad.

Vite efter olovlig skolverksamhet i klassisk restaurang

Som läget är nu har kommunen ingen befogenhet att avhysa skolan från sin lokal. Men flyttar de inte ut självmant kan det bli ett domstolsärende.

– Vi kommer att göra ett nytt tillsynsbesök. De måste upphöra med skolverksamheten och rätta sig efter nämndens beslut, säger Ann-Christine Källeskog.

Görs det inte tas ärendet återigen upp i byggnadsnämnden för beslutet att låta förvaltningen begära utdömande av vitet.

– Det är då ett ärende för mark- och miljödomstolen, säger Ann-Christine Källeskog.

SolnaDirekt har vid flera tillfällen sökt Europaskolans rektor Anette Parts för en kommentar, utan framgång.

Detta har hänt:

December 2019: Strax före jul stänger Restaurang Backstugan sedan lokalen bytt ägare.

13 januari 2020: Nya ägaren Europaskolan ansöker om bygglov för att ändra verksamhet och bygga om lokalerna till skollokal.  

Januari 2020: Europaskolan presenterar sina planer på skolverksamhet för högstadieelever. Ansökan om att flytta verksamheten från Stockholm till till Solna görs till Skolinspektionen.

29 januari: Solna stadsbyggnadsnämnd beslutar om vitesföreläggande om skolverksamheten fortsätter.

Februari 2020: Trots hot om vite fortsätter skolverksamheten.

Stockholm Direkt