Ur dimman. Mehdi Adnan Mossa är uppvuxen i Flemingsberg och fastnade tidigt i livet i kriminalitet. Nu försöker han ge tillbaka och hjälpa andra genom sin organisation Ur dimman, som behandlingspedagog och coach. Foto: Sara Ringström

Ex-kriminell: Att bestraffa unga hjälper inte

Straff fick aldrig Mehdi Adnan Mossa från Flemingsberg att bryta med sin kriminella livsstil. "Det funkar inte att bestraffa unga. Jag kom aldrig ur det innan jag själv insåg konsekvenserna."

  • Publicerad 07:20, 27 sep 2019

När Mehdi Adnan Mossa från Flemingsberg läser igenom de 34 punkterna i regeringens paket mot gängkriminaliteten reagerar han snart på en återkommande ordföljd: Skärpta straff. Bland annat är planen att avskaffa straffrabatten för unga vuxna som begår upprepade brott.

– Straff hjälper inte, inte i långa loppet, åtminstone inte för unga. De förstår sig inte på straff eftersom de inte har ett fullt utvecklat konsekvenstänk än. Jag själv reflekterade aldrig över det och förstod inte konsekvenserna för min hjärna var inte färdigutvecklad. Det kom när jag blev äldre, när jag med egna ögon såg att människor runt mig dog på grund av skjutningarna, säger han.

Mehdi var själv kriminell under 15 år av sitt liv men har sedan dess brutit med den livsstilen och börjat arbeta för att få fler att göra samma sak – eller snarare för att de aldrig ska hamna där. Han jobbar som behandlingspedagog och coach för unga som vill bryta med den kriminella livsstilen.

Expert: Gängpaketet stoppar inte skjutningar

– Kriminaliteten kommer från segregationen och att vi som samhälle brister i det förebyggande arbetet. Därför söker sig många till den brottsliga banan. Man måste lägga mycket mer fokus på dem som redan 10–12-årsåldern visar ett normbrytande beteende. Alla personer runt barnet behövs, föräldrarna, skolan, socialtjänsten, föreningslivet, förebilder i området, syskon. Att jobba förebyggande kostar dessutom samhället mindre pengar.

Nyckeln: Föräldrarna

Nyckeln till förändring är att få med sig föräldrarna, menar Mehdi. Men de är inte alltid lätta att nå fram till.

– Jag vet att mina föräldrar aldrig skulle erkänna att de misslyckats. Det är tabu att inte klara att uppfostra sina barn. Och många föräldrar som inte är integrerade vet inte hur socialtjänsten och skolan arbetar samt vad de gör på deras framtid, de är rädda att förlora sina barn. Därför måste man arbeta uppsökande, knacka på deras dörr för att förklara vad som händer i ungdomens liv utanför hemmet. Min erfarenhet är att de lever två olika liv. Hemma är de som möss och ute är de som lejon.

Min erfarenhet är att de lever två olika liv. Hemma är de som möss och ute är de som lejon.

För de som väl hamnat i den kriminella miljön krävs en förnyad rehabilitering, menar Mehdi. På ungdomshemmen och i fängelset blir man upplärd i att vara kriminell och när man kommer ut kommer man tillbaka till samma område och samma miljö.

– När man kommer ut tar saker jättelång tid. Du måste söka jobb men blir bara nekad för att du står i brottsregistret. Då finns alltid de kriminella där med öppna händer och snabba pengar.

Han påpekar att det finns stöd att få, men att den informationen inte når fram till de kriminella. Det är något han märkt när han är ute och pratar med ungdomar.

Kritiserar förslag om kronvittnen

Ett stort problem för polisens utredare är den tystnadskultur som har etablerat sig inom kriminella kretsar, men även bland andra människor i utsatta områden. Ett av regeringens förslag är att utreda ett kronvittnessystem, alltså möjligheten att ge kriminella straffrabatt i utbyte mot vittnesmål.

– Om jag skulle tänka som kriminell skulle jag ta chansen att manipulera polisen för att själva komma lindrigt undan. Det blir jättesvårt att veta hur sann informationen är, säger Mehdi.

Om jag skulle tänka som kriminell skulle jag ta chansen att manipulera polisen för att själva komma lindrigt undan.

Foto: Sara Ringström

Ur dimman

Mehdi Adnan Mossa är uppvuxen i Flemingsberg och levde under 15 år en kriminell livsstil. Nu föreläser han om kriminella tankemönster för ungdomar i utsatta områden och kommunala tjänstemän. Han arbetar också med kriminella ungdomar som behandlingspedagog och coach.