Kriminolog. Amir Rostami, kriminolog på Institutet för framtidsstudier. Foto: Stockholms universitet/Arkivbild

Expert: Gängpaketet stoppar inte skjutningar

Anonyma vittnen, mer tvångsåtgärder mot unga och skärpta straff för de som drar in unga i kriminalitet. Det är ett smakprov ur regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten som presenterades i helgen. "Kommer paketet vända utvecklingen? Nej, det tror jag inte", säger kriminologen Amir Rostami.

  • Publicerad 12:07, 24 sep 2019

I helgen bröt de blocköverskridande samtalen om gängkriminaliteten samman när Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna valde att överge samtalen. Bland annat kritiserades regeringen för att prioritera utredningar framför skarp lagstiftning.

Trots det valde regeringen att strax därefter presentera ett brett politiskt program i 34 punkter, med allt från nya polisiära verktyg och skärpta straff till olika sociala insatser.

En del av 34-punktsprogrammet riktar in sig på att "bryta tystnadskulturen". Bland annat ska system med anonyma vittnen och kronvittnen utredas. Kronvittnen innebär att kriminella kan få ett lindrigare straff om de vittnar mot medbrottslingar.

Kriminolog: Kronvittnen har haft effekt

Det kan vara ett bra verktyg, säger Amir Rostami, kriminolog vid Institutet för Framtidsstudier och en del av den forskningsgrupp inom polisen som ska hitta verktyg för att fler dödsskjutningar klaras upp.

– Då finns det incitament för de kriminella att prata, även om det också finns bieffekter av det. Vi såg det nyligen i Holland där en advokat till ett kronvittne mördades. Men det har haft effekt i andra länder för att kunna knäcka vissa organisationer, säger han.

För att bryta tystnadskulturen vill regeringen också skärpa straffen för dem som hotar vittnen och för dem som ljuger i rättssalen. Vittnesskyddet ska också stärkas.

Polisen ska också få en del nya verktyg, bland annat utökade möjligheter att göra husrannsakan då det handlar om skjutningar och gängkriminalitet. Det har bland annat den särskilda forskningsgruppen inom polisen nyligen efterfrågat.

Amir Rostami välkomnar många av förslagen. Han tycker särskilt att det är bra att lagstifta om kommuners brottsförebyggande ansvar. Men han tror inte att de kommer stoppa skjutningarna.

– Kommer regeringens paket vända utvecklingen? Nej det tror jag inte, säger Amir Rostami.

Vad krävs för att vända utvecklingen?

– Vi måste bli effektivare med de verktyg vi har. Annars öser vi på med fler åtgärder utan att ta reda på vilka effekter dessa och tidigare åtgärder har haft. Därför måste vi utvärdera mer för att få mer pang för pengarna. Annars finns det en risk att de nya åtgärderna blir del av en inte fullt så effektiv verktygslåda.

Majoriteten av punkterna i regeringens lista är inte konkreta lagförslag utan löften om utredningar. Amir Rostami påpekar att det därför inte är klart vad vi i slutändan kommer få ut av regeringens paket.

34-punktsprogrammet innehåller också sociala insatser. Bland annat ska det göras "långsiktiga satsningar på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden". Regeringen ger däremot inga löften om mer pengar till kommunerna.

Skärpta straff för att utnyttja minderåriga

Ett stort problem i bekämpningen av den organiserade brottsligheten är att många som utför den mest synliga kriminaliteten är minderåriga. De utnyttjas av äldre kriminella eftersom de yngre inte riskerar långa fängelsestraff. För att komma åt det vill regeringen bland annat utreda möjligheten att skärpa straffen för dem som drar in unga i kriminalitet.

– Jag tycker att det är ett bra förslag. Det kan vara ett sätt att komma åt de som begår brott tillsammans med yngre eller anstiftar dem att begå brott. Det är ett något gängkriminella har satt i system och som behöver adresseras, även om det i praktiken kan bli svårt att bevisa anstiftan, säger Amir Rostami.

Regeringen vill också skärpa straffen för brott som kan kopplas till kriminella uppgörelser, och för vapen- och sprängmedelsbrott.

Är skärpta straff en effektiv metod mot organiserad brottslighet?

– De är effektiva i den bemärkelsen att de ger polisen större handlingsutrymme och brotten större prioritet vilket förhoppningsvis i förlängningen bidrar till större upptäcktsrisk. Det i sin tur är positivt.

Trots att M, L och KD lämnade helgens samtal väntas åtgärdspaketet röstas igenom i riksdagen. Ulf Kristersson (M) har sagt att hans parti kommer rösta för paketet, men att "det behövs så mycket mer". Moderaterna har bland annat förespråkat visitationszoner, dubblade straff för gängkriminella och 2 000 statliga ordningsvakter.

Regeringens 34-punkter mot gängkriminalitet

Verktyg i brottsbekämpningen

1. Hemlig dataavläsning: Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation
2. Hemliga tvångsmedel: Enklare att använda vid grov organiserad brottslighet
3. Husrannsakan: Utvidgade möjligheter vid koppling till skjutningar och gängmiljöer
4. Obligatorisk häktning för fler brott
5. Snabbare lagföring: Pilotprojektet i Stockholm ska utvidgas till hela landet och permanentas
6. Ordningsvakters möjlighet att avlasta polisen ska utredas
7. Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden
8. Myndighetssamverkan: Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet
9. Förverkande: Ökade möjligheter att förverka brottslingars tillgångar
10. Utred barn: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Påföljder

11. Straffreduktion för unga vuxna avskaffas vid upprepad vid grov brottslighet
12. Vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet utreds
13. Fler LVU-placeringar: Ytterligare medel under mandatperioden
14. Fler SIS-platser med förbättrad kvalitet
15. Skärpt straff för den som rekryterar unga till kriminalitet
16. Skärpt straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
17. Skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott
18. Skärpt straff för den som överlåter narkotika till andra
19. Villkorlig frigivning kopplas till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder
20. Ungdomsövervakning: Ny påföljd
21. Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds

Bryt tystnadskulturen

22. Kronvittnen utreds
23. Skärpt straff för övergrepp i rättssak
24. Skärpt straff för mened samt skyddande av brottsling
25. Anonyma vittnen utreds, skydd av och stödet till vittnen och deras anhöriga ses över
26. Vittnesskyddsprogrammet förstärks

Förebyggande av brott

27. Trygghetsberedning 2020–2024
28. Långsiktig satsning på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden
29. "Mellantvång": Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer
30. Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala insatsgrupper
31. Kommuners brottsförebyggande ansvar utreds
32. Skolverket och Socialstyrelsen: Samordnade insatser för barn och unga i riskzon
33. Nationellt avhopparprogram införs
34. Arbetet mot penningtvätt effektiviseras