Framtid. Nya bostadsområden växer upp Stockholms ytterstad och kranskommuner. Foto: Tovatt Architects and Planners, Fabege AB, Nyréns arkitektkontor, Riksbyggen

Experten: Så kommer Stockholm att växa

I takt med att Stockholm växer pressas allt fler ut i länet för att ha möjlighet att bo. Bostadsforskaren Mats Wilhelmsson pekar ut faktorerna som kommer avgöra vilka områden i Stockholm som sannolikt har gjort störst värdeökningar om tio år.

  • Publicerad 07:00, 22 jan 2020

Kollektivtrafiken är viktig, så det är bara att titta var tunnelbanan och tvärbanan kommer att hamna.

Inflyttningen till Stockholm fortsätter att minska. I stället växer kranskommunerna och regionen som helhet.

Enligt bostadsforskaren Mats Wilhelmsson är det en naturlig konsekvens av de senaste åren händelser på Stockholms bostadsmarknad.

– Om man tittar på de kraftiga prisuppgångar som varit i Stockholm de senaste åren så är det en trend som sannolikt kommer att fortsätta. Vi är uppe i sådana höga kvadratmeterpriser att efterfrågan uppstår på andra ställen och pressas ut i länet. Det gör att vi framöver inte kommer att se de största prisuppgångarna i Stockholms innerstad, utan i närförorterna och lite längre ut i ytterområdena, säger Mats Wilhelmsson.

Följ spårtrafiken

För att hitta framtidens områden är det bara att följa spårtrafiken, menar han. Där det förtätas eller byggs nytt i anslutning till tunnelbana eller pendeltåg är där priserna sannolikt kommer att stiga mest om tio år.

– Kollektivtrafiken är viktig, så det är bara att titta var tunnelbanan och tvärbanan kommer att hamna. Det är områden som kommer att vara eftertraktade och där vi kommer att se störst värdeökningar. Tittar man utanför länet är fjärrtåg och bra kommunikation avgörande för att de ska bli en del av stora Stockholms bostadsmarknad, säger Mats Wilhelmsson.

"Ha koll"

Den pågående utbyggnaden av tunnelbanan öppnar därför upp nya möjligheter för den som hoppas kunna göra en investering för framtiden.

Även större projekt som Bromma flygplats och andra områden som i dag utgörs av exempelvis industribebyggelse är värda att ha koll på, enligt Mats Wilhelmsson, som inte vill peka ut några specifika platser.

– Vad händer där om tio år? Sådana saker är bra att hålla koll på. Men också att hitta industrifastigheter som görs om från exempelvis kontor till bostäder, säger han.

Mats Wilhelmsson, professor i fastighetsekonomi på KTH.

Han-Suck Song, lektor vid Fastighetsekonomi och finans på KTH. Foto: Privat

Urbanisering fortsätter

Flera områden i Stockholm genomgår just nu stora om- utbyggnader och upprustningar. Andra står i startgroparna i samband med att tunnelbanan och annan spårtrafik byggs ut. Barkarbystaden, Nacka, Skärholmen och Täby är några exempel.

Men något som också kommer att vara avgörande för framtiden är klimatmålen.

– Det handlar väldigt mycket om att vi ska uppfylla de krav som ställs där. Och då behöver vi bo tätare och klimatsmart. Stockholm kommer fortsätta att växa och urbaniseringen fortsätter. Den är och har varit stark, nu är det bara att växa hållbart som gäller, säger Mats Wilhelmsson.

"Kan bli en rejäl prishöjning"

Han-Suck Song, lektor vid Fastighetsekonomi och finans på KTH, anser att Stockholm som region står inför stora utmaningar.

– Av högsta prioritet är att våra beslutsfattare gör allt för att bryta de allvarliga socioekonomiska utmaningarna i samhället, med boendesegregation i fokus. I många bostadsområden och stadsdelar behövs en vision om den optimala blandningen av olika upplåtelseformer i olika prisklasser, men det är tyvärr mycket lättare sagt än gjort, säger han.

Han-Suck Song flaggar också för den osäkerhet som finns med att flytta in tidigt i ett bostadsprojekt.

– Det finns många riskfaktorer vid köp av nyproduktion, allt från prisutveckling, avgiftshöjningar till hur det kan vara att bo i ett område eller stadsdel som kanske är en byggmiljö under väldigt många år. Många hushåll kan ändå vara villiga att betala ett visst belopp när det är halvklart, speciellt då det kan bli en rejäl prishöjning när osäkerheten om såväl nya föreningars ekonomiska situation som nya stadsdelars attraktionskraft minskar, säger han.

Här är bostadsområdena som har förutsättningar att öka i värde om tio år

Barkarbystaden

Bostäder och kontor byggs i Veddesta industriområde och det gamla flygfältet i Barkarby. Hit byggs också tunnelbanan ut.

Barkarbystaden Foto: Tovatt Architects and Planners

Flemingsberg

Nya Flemingsbergsdalen ska förvandlas till ett internationellt affärscentrum med 5000 bostäder, höga hus, kontor, hotell och nattliv vid Flemingsbergs station.

Flemingsberg Foto: Fabege AB

Skärholmen

I projektet Fokus Skärholmen planeras 4 000 nya bostäder att byggas inom stadsdelen med social hållbarhet i fokus.

Visionsbild Skärholmsdalen Foto: Nyréns arkitektkontor

Täby

6 000 bostäder planeras i nya stadsdelen Täby Park på Galoppfältet nära Täby centrum. Ävne 100 000 kvadratmeter kontor ska byggas. Beräknad första inflytt 2019.

Cykelverkstaden heter en bostadsrättsförening i nya Täby park. Foto: Riksbyggen