Tillfälligt boende. De som bor på det tillfälliga asylboendet på hotell Metro i Västberga väntar på uppehållstillstånd och räknas inte in statistiken i det antal personer som kommer till Stockholms stad. Foto: Karin Nilsson

Få flyktingar tas emot i Stockholm

Det pratas mycket om hur dåliga vissa kommuner ute i landet är på att ta emot flyktingar. Men storstan Stockholm är långt ifrån bäst.

  • Publicerad 14:31, 14 nov 2014

I förhållande till antalet invånare tar Stockholm emot förhållandevis få personer som fått uppehållstillstånd och är flyktingar.

Fram till den sista oktober i år har staden tagit emot 1 432 personer sedan årsskiftet, varav de allra flesta bosatt sig i kommunen på egen hand, hos släktingar eller vänner.

Det är färre än vad både Göteborg och Malmö tagit emot under motsvarande period, i förhållande till antalet invånare i kommunen.

Ingen större ökning

Någon kraftig ökning i Stockholm ser det heller inte ut att bli nästa år. Enligt en prognos från länsstyrelsen beräknas cirka 2 700 personer komma under 2015, att ha fått uppehållstillstånd.

Det organiserade mottagandet, då staden tar emot personer direkt från något av Migrationsverkets tillfälliga asylboenden, är ännu mindre.

Överenskommelsen mellan Stockholm och länsstyrelsen för 2014 är ännu inte skriven och enligt förslaget som ligger ska Stockholms stad erbjuda ett organiserat mottagande för 134 personer för 2014. För 2015 väntas det stiga till lite drygt 1 000, men inte heller det är någon jättesiffra.

Enligt Agneta Berner, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen, går det inte att tala om några flyktingströmmar till Stockholm just nu.

– Nej, inte alls. Vi har tagit emot ganska få med i förhållande till populationen. Vi ska upp ganska långt i antal för att kunna säga att vi har ett högt mottagande per capita, säger hon.

Stockholm tar emot färst

Göteborg

Tagit emot hittills i år (jan–okt): 1 809 flyktingar på 532 857 invånare. Det går 294 göteborgare på varje nykommen.

Stockholm

Tagit emot hittills i år (jan–okt): 1 432 flyktingar på 896 439 invånare. Det går 626 stockholmare på varje nyhitkommen person.

Malmö

Tagit emot hittills i år (jan–okt): 1 122 flyktingar på 312 089 invånare. Det går 278 malmöiter på varje nykommen.