Nybrogatan. Här är det sommargågata till den 24 september.

Få stockholmare stör sig på sommargågatorna

Hittills har klagomålen på sommargågatorna halverats jämfört med 2018. Men det finns ett undantag: Östermalm.

  • Publicerad 13:59, 13 aug 2019

Östermalms sommargågata längs Nybrogatan genererade förra året inte ett enda klagomål. Men 2019 förlängdes den för att även omfatta kvarteret Kommendörsgatan – Karlavägen. Och under sommaren har hittills fem klagomål kommit in till Trafikkontoret. Inget hisnande antal, särskilt inte i jämförelse med Skånegatan på Södermalm som förra året fick in hela 35 klagomål.

Men ändå.

Östermalms gatupark och sommargågata öppnar

Uppenbarligen är inte alla Östermalmsbor positiva till sommargågatans förlängning. Trafikborgarrådet Daniel Hellden (MP) är medveten om klagomålen men har ännu inte sett vad de handlar om.

– Men varje gång vi förlänger en sommargågata brukar vi få in synpunkter. När säsongen är slut ska vi utvärdera och se om vi ska göra några eventuella förändringar. Vad gäller Skånegatan hade vi möte med fastighetsägare, krögare och butiker för att hitta en bra lösning vilket också gett effekt, säger han.

Kommer lika stor del av Nybrogatan vara sommargågata även nästa år?

– Det tittar vi på när vi utvärderat hur det har fungerat, säger Helldén som i nuläget inte kan avslöja om det planeras för fler sommargågator i stadsdelen inför 2020.

– För varje säsong går vi igenom och ser om det kommit in förslag på andra ställen från krögare eller allmänheten. Att det kommer hända saker förutsätter jag. Konceptet levande Stockholm är en process där vi hela tiden försöker hitta nya sätta att göra staden bättre, säger Daniel Helldén.

Nybrogatan är i år sommargågata till den 24 september.

Östermalm får mer sommargågata redan i år

Antal klagomål

Förra året inom parantes.

Södermalm 7 (35)

Kungsholmen 7 (10)

Norrmalm 6 (6)

Östermalm 5 (0)

Hägersten Liljeholmen 1 (2)

Visa merVisa mindre

Levande Stockholm

Ett projekt som pågått sedan 2015 med syftet att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.