SKOLAN. Fabege säljer fastigheten där Råsunda Centralskola startar till hösten. Foto: Leif Oldenburg

Fabege säljer del av Råsundatomten

Fabege säljer delar av den gamla Råsundatomten till ett bolag som nybildats av Pareto. Försäljningen omfattar den del på Parkvägen som tidigare var västra läktaren och där nya Råsunda Centralskola startar till hösten.

  • Publicerad 20:17, 9 aug 2018

Fastigheten hyrs i dag av Solna stad och är ombyggd till skola, förskola och LSS-boende. Pareto ligger bakom flera förvärv i Sverige de senaste åren och försäljningen innebär att Solna stad nu får en ny hyresvärd.

– Med vårt fokus på kontor är det naturligt att avyttra denna skolfastighet när den är färdigställd och har tagits i bruk. Fastigheten är fullt uthyrt och innebär ingen vidare utvecklingspotential för Fabege, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vd och affärsutvecklingschef på Fabege.

Den södra delen av Råsundatomten där Telenors huvudkontor byggs ägs fortfarande av Fabege liksom den fastighet som i folkmun döpts till ”Dallasskrapan”.

Den resterande delen av Råsundatomten, där det planeras för cirka 700 lägenheter, ägs av Peab men där går försäljningen riktigt trögt, skriver Fastighetsvärlden.

Försäljningen av Fabeges fastighet på Parkvägen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 268 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt och ger ett resultat om cirka 5 miljoner kronor före skatt vilket kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet, skriver tidningen.

Stockholm Direkt